Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych

Gremium Koordynacyjne Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka podsumowali konferencję dotyczącą propozycji utworzenia Urzędu ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych.

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka,
Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego
Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. dr hab. Jerzy Klamka Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jerzy Klamka
Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jerzy Klamka

płk Jerzy Kade Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych fot. ŚWIECZAK

płk Jerzy Kade
Przedstawiciele PLP: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, płk Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka o Urzędzie ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych
fot. ŚWIECZAK

płk Jerzy Kade

Głównymi celami proponowanego Urzędu powinny być m.in.:
– zarządzanie wszelką działalnością związaną z zakupami uzbrojenia i sprzętu na potrzeby bezpieczeństwa państwa (MON, MSW, Min. Rozwoju, Min. Cyfryzacji),
– analiza współczesnych trendów rozwojowych na rynku uzbrojenia oraz analiza wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, które będą podstawą do podejmowania decyzji w sprawie zamawianych technologii,
– zarządzanie i koordynowanie rozwojem konstrukcji i technologii na potrzeby bezpieczeństwa państwa,
– zbudowanie bazy danych dotyczącej prowadzonych projektów, nadzorowanie i prowadzenie projektów specjalnych o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa, które będą podstawą do opracowania pożądanych systemów bojowych, inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pobudzenia nowych inicjatyw, rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
– monitorowanie i nadzorowania implementacji nowych systemów technologicznych w resorcie obrony narodowej,
– koordynowanie współpracy przedsiębiorstw, znajdujących się pod nadzorem właścicielskim Ministerstwa Obrony Narodowej na czele z Polską Grupą Zbrojeniową, z przedsiębiorstwami prywatnymi i zagranicznymi,
– koordynacja udziału w międzynarodowych programach utrwalających bezpieczeństwo państwa, zwłaszcza inicjowanych przez Europejską Agencję Obrony,
– koordynacja i budowanie modeli finansowania (w tym gwarancji kredytowych) programów zbrojeniowych, m.in. współpraca z sektorem bankowym,
– nadzór właścicielski nad zapleczem naukowo-badawczym tzw. „cywilnym” i „wojskowym”,
– negocjowanie i rozliczanie transakcji kompensacyjnych, określanie
kluczowych obszarów, w których powinien być realizowany offset,
– kontrola i marketing ogólny w obszarze eksportu i importu techniki specjalnej, nadzór nad przedsiębiorstwami eksportowo-importowymi,
– nadzór nad służbami technicznymi (normalizacja, dozór techniczny, inspekcja energetyczna, inspekcja architektoniczno-budowlana, metrologia, certyfikacja),
– nadzór nad Centralnym Planem Mobilizacji Gospodarki lub jego odpowiednikiem, który powinien powstać w przyszłości.
– komercyjne wykorzystanie poligonów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *