Przedszkola, szkoły zamknięte do 24 maja. Matury 8 czerwca

Przedszkola, szkoły zamknięte do 24 maja. Matury 8 czerwca

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużamy jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br.

Egzamin maturalny

Termin: 8-29 czerwca br.
W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

Termin: 16-18 czerwca br.
Planujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.
Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

Termin: 24 maja br.
Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach

Termin: 24 maja br.
Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.
Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Zdalna edukacja

Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom jak najlepszy dostęp do zdalnej edukacji w czasie, gdy działanie placówek oświatowych jest ograniczone. Są to m.in.:

dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego.
zmniejszenie opłat za usługi internetowe przez operatorów sieci komórkowych.
darmowa e-platforma do zdalnej nauki.
szkolenia on-line dla nauczycieli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *