Przesłuchanie prokurator Małgorzaty Syguły przed komisją śledczą ds. Amber Gold

Przesłuchanie Małgorzaty Syguły, zastępcy Prokuratora Okręgowego w Gdańsku, wezwanej 6 grudnia 2016 r. w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Prok. Syguła była bezpośrednią przełożoną prok. Hanny Borkowskiej z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nadzorującą prace prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, która zajmowała się sprawą Amber Gold po tym, jak pod koniec 2009 r. KNF złożyła zawiadomienie, że spółka ta prowadzi działalność bankową bez zezwolenia.

– Gdy do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło pismo szefa KNF z końca 2011 r., przekazałam sprawę prok. Hannie Borkowskiej, nadzorującej Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz i na tym mój udział w sprawie się skończył – mówiła przed komisją śledczą ds. Amber Gold prok. Małgorzata Syguła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *