Rząd: Kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm

Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS. Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki przekroczyła już 150 mld zł. Do tej pory uratowaliśmy ponad 5 mln miejsc pracy.

Ratunek dla firm: 10 działań antykryzysowych rządu
Aby pomóc przedsiębiorcom, zaplanowaliśmy realne wsparcie, które będzie służyło ochronie miejsc pracy Polaków.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Przekażemy dla firm subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
Umorzymy subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2021 r. (wypłaty)
Zmienimy zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożymy także szybką ścieżkę dla dużych MŚP.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.
Planowany termin: do połowy grudnia.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
Będziemy kontynuować gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską będziemy konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

5. Dofinansowanie do zatrudnienia
Będziemy kontynuować dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

6. Przedłużenie postojowego
Przedłużymy wypłatę postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek na ZUS
Przedłużymy zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
Zwiększymy kwotę dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

9. Polityka drugiej szansy
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Gospodarka to nasze wspólne dobro. Użyjemy wszystkich naszył sił i środków, żeby pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy – podkreślił szef rządu. Będziemy dalej dyskutować z firmami, jak można udoskonalić nasze wsparcie, żeby najbardziej dotknięte branże miały szansę przetrwa – dodał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *