Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Na konferencji we wtorek 16 lutego Premier Beaty Szydło i Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego przedstawili plan na rzecz Odpowiedzialego Rozwoju.

Premier Beata Szydło Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Premier Beata Szydło
Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął we wtorek „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program wskazuje nowe kierunki działań państwa i impulsy, które zapewnią polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości. „Chcemy, żeby każdy polski obywatel miał szansę korzystania z rozwoju” – mówiła premier podczas prezentacji programu.

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Mateusz Morawiecki,
Wicepremier, Minister Rozwoju
Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK


Rząd oprze rozwój Polski na pięciu filarach:

reindustrializacja (wspieranie istniejących i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i specjalizacji polskiej gospodarki),
rozwój innowacyjnych firm (budowa przyjaznego otoczenia dla firm i systemu wsparcia innowacji),
kapitał dla rozwoju (więcej inwestycji i budowanie oszczędności Polaków),
ekspansja zagraniczna (wsparcie eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm, reforma dyplomacji ekonomicznej, promowanie polskich marek),
rozwój społeczny i regionalny (m.in. reforma szkolnictwa zawodowego, włączenie obszarów wiejskich i małych miast w procesy rozwojowe).

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

W każdym z filarów zawarte są propozycje konkretnych rozwiązań, m.in.:

powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie kluczowym narzędziem w realizacji strategii. Fundusz powstanie w oparciu o istniejące instytucje rozwoju (część funkcji dzisiejszego BGK, PARP, PIR, PAIiIZ, ARP i KUKE). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez te instytucje oraz zaproponuje nowe. W rezultacie ich efektywność wzrośnie (do tej pory oferta instytucji dublowała się, niewielka była też skala ich działania).Zakres jego wsparcia obejmie wiele obszarów – małe i średnie firmy, inwestycje, infrastrukturę, eksport, promocję, innowacje. Fundusz pozyska kapitał na inwestycje oferowany na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe.

pakiet dla przedsiębiorców i innowacji
Minister Rozwoju przygotuje nowe rozwiązania, w obszarach, które są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z nich jest nowa Konstytucja Biznesu, czyli ustawa, która całościowo będzie regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce (zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej). Nowe prawo ograniczy bariery prawne dla przedsiębiorców oraz ułatwi współpracę przy innowacyjnych projektach. Stworzone zostaną m.in. zasady sukcesji jednoosobowych firm. Przygotowana zostanie również nowa ustawa o innowacyjności (nowelizacja obecnej ustawy w VI 2016 r., a nowa ustawa w pierwszej połowie 2017 r.), ruszy program StartInPoland, a instytuty naukowo-badawcze zostaną zreformowane.

branżowe programy rozwojowe
Polskie przedsiębiorstwa powinny być silne we wszystkich branżach, ale musimy też mieć swoje specjalności, zwłaszcza takie, które oparte są na nowoczesnych technologiach. Ich rozwój wesprze wykorzystanie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i specjalne programy rozwojowe realizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju dla różnych branż, przykładowo lotniczej, zbrojeniowej, stoczniowej, chemicznej, spożywczej, transportowej i IT.

Cele, które stawia sobie rząd na 2020 r. to m.in.:

wzrost inwestycji do poziomu ponad 25 proc. PKB,
wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2 proc. PKB,
wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do ponad 22 tys.,
więcej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 70 proc.),
wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB,
PKB per capita Polski na poziomie 79 proc. średniej unijnej.
W efekcie wdrożenia planu polska gospodarka wydostanie się z pięciu pułapek rozwojowych: pułapki średniego dochodu, pułapki braku równowagi pomiędzy kapitałem zagranicznym i krajowym zaangażowanym w gospodarkę, pułapki przeciętnego produktu, pułapki demograficznej oraz pułapki słabości instytucji.

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju fot. ŚWIECZAK

Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *