Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok

– Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54 mld 620 mld zł – poinformował w poniedziałek (7 września 2015r.) na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów Mateusz Szczurek.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano: dochody – 296,8 mld zł, wydatki – 351,4 mld zł oraz deficyt na kwotę nie większą niż 54,6 mld zł.
Tak jak każdy budżet, ten również wymagał trudnych wyborów. Wymagał z jednej strony odpowiedzialności za pieniądze podatników, odpowiedzialności za stabilność finansów publicznych. Z drugiej strony wymagał spełnienia w jak najlepszym stopniu oczekiwań obywateli wobec państwa, usług wobec obywateli, podstawowych funkcji państwa, a także wypełnienia zobowiązań, które pani premier i rząd poczynili podczas swojej kadencji” – podkreślił minister finansów.

Na wzrost przyszłorocznych dochodów budżetu wpływać będą czynniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), inflacja (%), nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6%), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.) oraz zmiany podatkowe.

Władysław Kosiniak-Kamysz Minister pracy i polityki społecznej Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok fot.ŚWIECZAK

Władysław Kosiniak-Kamysz Minister pracy i polityki społecznej
Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok
fot.ŚWIECZAK

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji, że to bardzo dobry budżet dla polskich rodzin. „Cieszę się, że znalazły w nim miejsce świadczenia rodzicielskie. To jest 1 tys. zł dla każdej rodziny, w której rodzi się dziecko, przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. Tysiąc złotych na rękę niezależnie, czy ktoś poszukuje pracy, czy jest ubezpieczony, czy wykonuje umowę o dzieło. (…) To jest objęcie urlopem rodzicielskim wszystkich, którym rodzą się dzieci” – podkreślił szef MPiPS.

Jak dodał, to pozwoli wszystkim polskim rodzinom opiekować się osobiście swoim dzieckiem. „Również ci, którzy maja dzisiaj niższy zasiłek macierzyński, niż tysiąc złotych, będą mieli podniesiony ten zasiłek do tysiąca złotych od 1 stycznia 2016 r.” – zaznaczył.

Mateusz Szczurek Minister finansów Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok fot.ŚWIECZAK

Mateusz Szczurek Minister finansów
Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok
fot.ŚWIECZAK

Rząd zaplanował większe środki na ważne społecznie cele. Przewidziano m.in. zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń. W 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 1,4 mld zł. Wzrosną także nakłady na naukę o 4% w stosunku do 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *