Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym

Organizatorem konferencji naukowej pt. „Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym” zorganizowanej przez
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka w dniu 29 lutego 2016r.

Konferencję otworzyli:
– prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Prorektor UW,
– prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Krzysztof Rączka,
dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Rzepliński Prezes Trybunału Konstytucyjnego Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab.Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab.Małgorzata Gersdorf,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Krzysztof Rączka,
dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,
Prorektor UW
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK


Wystąpienia otwierające:
– prof. dr hab. Marek Safjan, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

prof. dr hab. Marek Safjan, Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Marek Safjan,
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK


– dr Bohdan Zdziennicki, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego

 dr Bohdan Zdziennicki Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

dr Bohdan Zdziennicki
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Janusz Trzciński, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
b. wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, b. prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

prof. dr hab. Marek Wąsowicz Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Marek Wąsowicz: Czy sądy konstytucyjne są dla demokracji koniecznie potrzebne? Kilka uwag z perspektywy historyka prawa

mgr Filip Ludwin, doktorant, Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

mgr Filip Ludwin, doktorant,
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

mgr Filip Ludwin, doktorant, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa i Administracji UW
Suwerenność a koncepcje podziału władzy

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Robert Jastrzębski Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Robert Jastrzębski
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Robert Jastrzębski: Zagadnienie sądownictwa konstytucyjnego na ziemiach

prof. dr hab. Kamil Zaradkiewicz: Modele sądownictwa konstytucyjnego w Europie

prof. dr hab. Tomasz Giaro: Europejska geneza polskich wartości konstytucyjnych

prof. dr hab. Tomasz Stawecki: Wykładnia Konstytucji RP w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

prof. dr hab. Robert Grzeszczak: Zagadnienia prawa europejskiego w orzecznictwie

dr hab. Marcin Wiącek: Model postępowania przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Prorektor UW Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,
Prorektor UW
Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym
fot. ŚWIECZAK


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *