Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”

4 października 2016r. w Senacie odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP dotyczące „Funkcjonowania Służby Celnej w Polsce:.

Otwarcie dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP.

 dr Piotr Benedykt Zientarski, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Benedykt Zientarski,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
Czy możemy zwiększyć dochody budżetowe z akcyzy i podatku od towarów i usług o 50 mld zł?

prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski,
Realizacja konstytucyjnej zasady równości na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

prof. SGH dr hab. Wiesław Czyżowicz, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

prof. SGH dr hab. Wiesław Czyżowicz,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

prof. SGH dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa,
Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa

dr inż. Maciej Możejewski Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

dr inż. Maciej Możejewski
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

dr inż. Maciej Możejewski, Instytut Otwartego Społeczeństwa,
Paradygmaty ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Polskiej Służbie Celnej

dr Andrzej Halicki Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

dr Andrzej Halicki
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

dr Andrzej Halicki, Przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową

rachm. Jolanta Haron Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

rachm. Jolanta Haron
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

rachm. Jolanta Haron, Wiceprzewodnicząca ZZ CELNICY PL,
Historia Służby Celnej

Radca Prawny Paweł Gojdycz, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Radca Prawny Paweł Gojdycz,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Radca Prawny Paweł Gojdycz,
Kompetencje Służby Celnej w zakresie ochrony środowiska i nadzoru rynku w obrocie pozataryfowym

adw. Roland Szymczykiewicz, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

adw. Roland Szymczykiewicz,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

adw. Roland Szymczykiewicz,
Status prawny funkcjonariuszy Służby Celnej a status funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych

rew.Michał Dąbrowski, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

rew.Michał Dąbrowski,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

rew.Michał Dąbrowski,
Służba Celna w społecznym świecie przejścia granicznego

podkom. Maria Mrugała, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

podkom. Maria Mrugała,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

podkom. Maria Mrugała, Efekty zwalczania przestępczości przez Służbę Celną

rachm. Sławomir Siwy, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

rachm. Sławomir Siwy,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

rachm. Sławomir Siwy, Przewodniczący ZZ CELNICY PL,
Służba Celna – możliwości pozyskania dodatkowych wpływów budżetowych

Sławomir Wysocki, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Sławomir Wysocki,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Sławomir Wysocki, Społeczna Akademia Nauk,
Zarządzanie przez cele w Służbie Celnej – eksperckie spojrzenie z boku

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK, (Izba Skarbowa w Lublinie) i dr Artur Krukowski ( I US w Lublinie)
Uwagi przyczynkowe w zakresie tematyki konferencji

dr hab. Leszek Bielecki, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

dr hab. Leszek Bielecki,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Leszek Grzybowski, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Leszek Grzybowski,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Leszek Grzybowski, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

rachm. Sławomir Siwy, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

rachm. Sławomir Siwy,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Leszek Grzybowski, Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Leszek Grzybowski,
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch
Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:"Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce" fot. ŚWIECZAK

Seminarium pt:”Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *