Senat przyjął bez poprawek ustawę o in vitro

10 lipca 2015r podczas 78 posiedzenia senatu przyjęto ustawę o leczeniu bezpłodności bez poprawek.

Senacka komisja zdrowia  w czwartek wnioskowała o odrzucenie ustawy o in vitro  w całości.
Za – głosowało 39 senatorów, przeciw – 54, wstrzymało się  – 0. Wniosek został odrzucony.

W związku z odrzuceniem ustawy Senatorowie przystąpili do głosowania nad wnioskiem senator Alicji Chybickiej i senatora Roberta Dowhana o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Za – głosowało 46 senatorów, przeciw – 43, wstrzymało się  – 4.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o in vitro fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Senat przyjął bez poprawek ustawę o in vitro
fot. ŚWIECZAK

Ustawa wywodzi się  z dwóch projektów – poselskiego i rządowego. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w ustawie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób „pozostających we wspólnym pożyciu”. Zabrania ona tworzenia zarodków w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. Z metody tej będzie można skorzystać, jeśli inne metody leczenia stosowane co najmniej przez rok nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych. Wielkość ta nie będzie obowiązująca, jeśli kobieta ukończyła 35 lat, dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów lub ze względu na stan zdrowia kobiety, niezależny od problemu bezpłodności. W ustawie zapisano zakaz niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli takich, w których nie zostały stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Za niszczenie zarodków wbrew ustawie będzie grozić od 6 miesięcy do 5 lat więzienia, a za klonowanie zarodków – do 5 lat więzienia. Ustawa porządkuje kwestię anonimowego dawstwa komórek rozrodczych i zarodków. Zarodki przechowywane w banku komórek rozrodczych i zarodków będą mogły być adoptowane po 20 latach. Do dawstwa anonimowego będą też przekazywane zarodki w przypadku śmierci obojga dawców. Osoby urodzone dzięki in vitro z wykorzystaniem komórek anonimowych dawców będą mogły po osiągnięciu pełnoletniości zapoznać się z informacjami o roku i miejscu urodzenia oraz stanie zdrowia dawcy. Zakazane będą preimplantacyjne badania genetyczne, których celem jest wybór płci dziecka. Diagnostykę można będzie przeprowadzać w medycznych laboratoriach diagnostycznych wyłącznie po to, by uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej. Minister zdrowia będzie tworzył centra leczenia niepłodności, realizujące pełny i kompleksowy zakres świadczeń zdrowotnych umożliwiających leczenie niepłodności oraz prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą. Ponadto szef resortu zdrowia będzie prowadził rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków, których dane będą objęte tajemnicą.(senat.gov.pl)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *