Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Ustawa, której projekt przygotował rząd, ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia kobietom, które urodzą ciężko chore dziecko i ich rodzinom. Przewiduje, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Zgodnie z ustawą wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa m.in. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wsparcie obejmie też pomoc psychologiczną oraz prawną. Ustawa zakłada m.in., że dzieci do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie ich rozwoju lub w czasie porodu, będą mogły korzystać ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością.

Sprawozdawca połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia, senator Ryszard Majer przedstawił sprawozdanie komisji.

– Sejm uchwalił ustawę o wsparciu rodzin w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podstawowym celem tej ustawy jest wsparcie rodzin i kobiet z dziećmi, które się urodzą z niepełnosprawnością. (…)
Połączone komisje obradowały nad przedłożonym projektem. Senatorowie uznali – i co do tego byli zgodni – że jest to element budowy systemu polityki prorodzinnej, który w sposób szczególny wspiera rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Przypomniano, że w ramach jednego z elementów polityki prorodzinnej, programu 500+ przyznano świadczenia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w liczbie 225 tysięcy w roku bieżącym. W 2017 r. rząd planuje wydatki na politykę rodzinną w wysokości 35 miliardów zł, co się wydaje dużą kwotą.(…)
Drodzy Państwo, punkt, który był przywoływany w trakcie dyskusji przez senatorów i przez ministrów. To art. 12, który mówi, że Rada Ministrów w terminie do 31 grudnia 2016 r., czyli tak naprawdę jeszcze w tym roku, opracuje program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”. On będzie opracowany na podstawie odrębnych przepisów -przedstawił senator Ryszard Majer.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

– Bardzo mocno chciałbym podkreślić, że zarzuty dotyczące szybkiego procedowania są bardzo ważne, ale tak samo ważne jest to, żeby osoby niepełnosprawne dostały tę pomoc jak najszybciej. Chcemy, żeby ta ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Jednocześnie obiecujemy, rząd zobowiązuje się do tego, że do 31 grudnia 2016 r. przygotuje kompleksowy program.(…)
– Uważamy, że ta ustawa powinna zostać jak najszybciej uchwalona i ten program powinien zostać jak najszybciej uruchomiony z tego względu, że dla dziecka, dla dziecka niepełnosprawnego czas jest bardzo ważny. Tylko wczesna interwencja, wczesna diagnoza, wcześnie podjęta rehabilitacja, interwencja medyczna czy leczenie pozwalają zniwelować niepełnosprawność, często pozwalają uniknąć niepełnosprawności. Przecież już jesteśmy w stanie wykonywać operacje u dzieci w okresie życia płodowego, często są tak leczone wady serca, także inne stwierdzone problemy są rozwiązywane jeszcze w okresie życia płodowego.(…)
– Chciałbym także mocno podkreślić, że ta ustawa, ten program, to dopiero początek działań, jakie rząd zamierza podjąć, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. W trakcie procedowania nad tą ustawą odbyliśmy wiele spotkań ze środowiskami osób niepełnosprawnych i z organizacjami, które prowadzą ośrodki wspierające dzieci niepełnosprawne. Byliśmy też na spotkaniu z hospicjami perinatalnymi, które powstały oddolnie. Działają one w tej chwili bez żadnego wsparcia z budżetu, z Narodowego Funduszu Zdrowia, a wykonują ogromną pracę, jeśli chodzi o wspieranie rodzin, które dowiadują się, że ich dziecko ma wadę letalną i może urodzić się martwe albo umrzeć zaraz po urodzeniu. Ta ustawa daje szansę na to, żeby te hospicja były wspierane, żeby miały kontrakty. Jeśli będziemy je finansować, to będą one udzielać opieki tym matkom i rodzinom, które są w najtrudniejszej sytuacji, bo otrzymały informację o tym, że ich dziecko jest zagrożone śmiercią. Bardzo proszę panie i panów senatorów o zagłosowanie za tą ustawą, za życiem – przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

wicemarszałek Maria Koc Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

wicemarszałek Maria Koc
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senator Jan Rulewski Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senator Jan Rulewski
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senator Jadwiga Rotnicka Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senator Jadwiga Rotnicka
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senator Barbara Zdrojewska Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senator Barbara Zdrojewska
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senator Antoni Szymański Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senator Antoni Szymański
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senator Mieczysław Augustyn Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senator Mieczysław Augustyn
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senator Dorota Czudowska Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senator Dorota Czudowska
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Głosowało 85 senatorów, 56 – za, 22 – przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wicemarszałek Maria Koc Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Wicemarszałek Maria Koc
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Wicemarszałek Maria Koc Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Wicemarszałek Maria Koc
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” fot. ŚWIECZAK

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *