Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.

We wtorek w Senacie odbyło się  spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. Spotkanie poświęcone było skutecznemu nadzorowi nad finansami publicznymi.

Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu, Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu,
Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński otworzył spotkanie , powitał zgromadzonych gości.

Udział w spotkaniu wzięli:
– przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
– prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski,
– przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska,
– przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina,
– przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej Marek Ziółkowski,
– senator Jan Michalski,
– europosłanka Julia Pitera,
– europoseł Janusz Wojciechowski.
Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) jest jedną z siedmiu instytucji Unii Europejskiej, obok Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiej, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Banku Centralnego. ETO jest odpowiedzialny za kontrolę budżetu UE oraz polityk unijnych. Jest odpowiednikiem Najwyższej Izby Kontroli w strukturach europejskich. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontrolującą finanse UE. Został utworzony w 1975 r. i ma siedzibę w Luksemburgu

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

W opinii prezesa Vitora Caldeiry Trybunał jako niezależny, zewnętrzny audytor UE sprawdza, czy fundusze unijne zostały pozyskane i wykorzystane zgodnie z zasadami gospodarności, wydajności i skuteczności. Zaznaczył, że w okresie kryzysu, a co za tym idzie  w okresie spadku zaufania Europejczyków do Unii,  trzeba podnieść poziom rozliczalności i transparentności w procesie nadzoru nad wykorzystaniem środków publicznych. Szczególną rolę w tym względzie ma do odegrania kontrola parlamentarna i współpraca między parlamentami krajów członkowskich a audytorami publicznymi Unii. Jego zdaniem, jeśli fundusze unijne mają wspierać narodowe programy reform i pomóc krajom członkowskim osiągnąć cele strategii „Europa 2020”, to muszą być odpowiednio zarządzane. „Fundusze publiczne muszą być ukierunkowane na to, co jest najważniejsze dla obywateli. Budżet unijny stanowi duże źródło potencjalnych inwestycji dla wielu państw członkowskich, takich jak Polska. W czasach, gdy budżety krajowe dysponują ograniczonymi środkami, fundusze unijne mogą zapewnić wartość dodaną krajowym działaniom w różnych dziedzinach, nie tylko w zakresie poprawy wydajności gospodarki, ale w tworzeniu miejsc pracy, zabezpieczania granic, czy ochrony środowiska. Żeby to się udało, programy wydatkujące te środki, muszą być odpowiednio opracowane” – uważa szef ETO.

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wyraził zadowolenie, iż NIK jest jednym z pierwszych organów kontroli w Europie, który może prowadzić razem z ETO wspólne audyty. Przypomniał, iż każda kontrola powinna polegać na sprawdzeniu legalności i skuteczności wydatków publicznych, zwłaszcza z uwzględnieniem punktu widzenia zwykłego obywatela. Dlatego, jego zdaniem, coraz więcej kontroli sprawdza też  poziom wykonania konkretnych zadań.

Krystyna Skowrońska przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Krystyna Skowrońska
przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

 

Julia Pitera Euro posłanka Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Julia Pitera
Euro posłanka
Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Janusz Wojciechowski europoseł Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Janusz Wojciechowski
europoseł
Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Europoseł Janusz Wojciechowski zasugerował, że kontrole nie powinny koncentrować się jedynie na tym, jak środki finansowe są wydawane, ale również na tym, jak są dzielone. Jego zdaniem, warto skontrolować nie tylko to, jak środki są wydawane przez gminy, ale też jak są dzielone w urzędach marszałkowskich, aby uniknąć korupcji i stosowania kryteriów politycznych. Aby nie było tak, że biedni dostają mniej, a bogaci więcej – powiedział.

Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami. fot.ŚWIECZAK

Spotkanie delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z senatorami i posłami.
fot.ŚWIECZAK

W latach 2009-2013 Polska była największym beneficjentem funduszy unijnych w obszarze rolnictwa i polityki spójności. W tym czasie była też najczęściej kontrolowanym przez ETO państwem członkowskim. Liczba wykrytych przez Trybunał błędów była w Polsce znacząco niższa niż średnia dla całej UE. Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności (wobec 68 mld euro w poprzedniej perspektywie). Blisko 40 proc. funduszy polityki spójności będzie w  zarządzie samorządów województw.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *