Święto Podchorążych w Belwederze

We wtorek 29 listopada, na dziedzińcu Belwederu odbyła się ceremonia objęcia posterunków honorowych przez podchorążych z okazji Dnia Podchorążego, odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową.

W uroczystości brał udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
W czasie uroczystości Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch odczytał list Prezydenta RP.

– Mija 186 lat od chwili, kiedy Piotr Wysocki wyruszył na czele grupy podchorążych, by opanować rezydencję rosyjskiego namiestnika Królestwa Polskiego. Podchorążowie osiągnęli cel i zajęli Belweder. Ich akcja zainicjowała wybuch powstania listopadowego.

Na pamiątkę tych wydarzeń ustanowiony został Dzień Podchorążego. Czcząc dzisiaj pamięć o tych zdecydowanych, dzielnych młodych ludziach – którzy nie bacząc na cenę, w imię najdroższych im ideałów wolności i miłości do Ojczyzny, gotowi byli na wszelkie trudy aż do ofiary życia – wyrażamy jednocześnie szacunek dla ich patriotyzmu. Patriotyzmu, który jest dla nas wzorem i inspiracją w codziennej służbie Polsce i Narodowi.

Poczucie patriotyzmu łączy się zawsze z poszanowaniem historii i pielęgnowaniem pamięci o chlubnych kartach z przeszłości naszej Ojczyzny. Wśród tych, którzy wypełniają to ważne zadanie, którzy edukują Polaków, są grupy i stowarzyszenia rekonstruktorów historycznych. Pragnę podziękować im wszystkim za popularyzację dziejów oręża polskiego i przywoływanie jego chwały. Dziękuję za Państwa starania, aby obchody ważnych rocznic miały godną oprawę. Wyrazem uhonorowania Państwa osobistego zaangażowania i zasług w tym dziele są właśnie dzisiejsze odznaczenia.

Podchorążowie! W dniu Waszego Święta pragnę złożyć wyrazy uznania za Waszą służbę i pracę. Życzę Wam jednocześnie sukcesów i najlepszych wyników w nauce, a w przyszłości satysfakcji i dumy z zaszczytu bycia oficerami. Jestem przekonany, że właściwie pojmowany etos powstań narodowych – etos odwagi, wiary we własne siły oraz jedność w sprawach najważniejszych dla narodu – będzie inspirować Państwa również dzisiaj do ofiarnej służby Polsce. – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Szef BBN w imieniu prezydenta odznaczył także 16 przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznych – Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o dziejach oręża polskiego i popularyzowaniu historii”.

− Ten dzień, jak pamiętamy z historii zakończył się zwycięstwem, ale droga, którą przeszli wówczas podchorążowie, była drogą straszną – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego na dziedzińcu Belwederu.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Dzień Podchorążego jest obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego 29 listopada 1830 r. Tego dnia podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie zaatakowali Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, brata cara Mikołaja I. Zamach się nie udał. Do wystąpienia przeciwko namiestnikowi cara przyłączyli się mieszkańcy Warszawy. W walce ze 115-tysięczną armią rosyjską uczestniczyło ok. 54 tys. polskich żołnierzy. Trwające przeszło rok powstanie zakończyło się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *