Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Sympozjum „Europa Christi” odbył się 14 marca 2017 r.na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Sympozjum było zwieńczeniem Pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 12 marca 2017 r.w intencji rychłej beatyfikacji sług Bożych – współzałożycieli Zjednoczonej Europy: Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana z udziałem Armando Tarulli, wicedyrektora Fundacji Alcide De Gasperi z Rzymu, o. prof. Bernarda Ardury, norbrtanina, postulatora
procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana, grup pielgrzymów zorganizowanych przez Instytut Myśli Schumana.

W sympozjum wzięli udział m.in.:
– ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, promotor Ruchu „Europa Christi”,
– rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński,
– sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP prof. Krzysztof Szczerski (autor książki „Utopia Europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy”),
– sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański,
– minister środowiska prof.dr hab. Jan Szyszko,
– prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak,
– postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana o. prof. Bernard Ardura,
– włoski parlamentarzysta prof. Rocco Buttiglione
oraz przedstawiciele ambasad Chorwacji i Niemiec.

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

ks. prof. dr hab. rektor UKSW Stanisław Dziekoński
Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

ks. prof. dr hab. rektor UKSW Stanisław Dziekoński

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

ks. inf. Ireneusz Skubiś
Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Wprowadzenie: ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, promotor Ruchu „Europa Christi”

Ruch „Europa Christi” przypomina o „chrześcijańskich korzeniach Europy” i chce ratować jej tożsamość kulturową – podkreślał podczas sympozjum ks. inf. Ireneusz Skubiś, promotor Ruchu „Europa Christi” i honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Ks. infułat Skubiś zaznaczył, że „Polska chce być antemurale christianitatis, przysłużyć się zjednoczeniu Europy opartemu na fundamentach, którymi są filozofia, teologia i kultura chrześcijańska” – powiedział.

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

PWPW S.A. zdecydowała się wesprzeć organizatorów sympozjum, gdyż – jak powiedział prezes spółki Piotr Woyciechowski – „wartości, do których odwołuje się Ruch – Europa Christi – są bliskie Zarządowi oraz całej załodze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych”. Dodał, że są też praktyczne powody wsparcia „tej szlachetnej inicjatywy”, gdyż – jak wyjaśnił – „działalność gospodarcza, która jest oparta na takich fundamentach, jak ewangelia, społeczna nauka kościoła, czy – szerzej – korzenie chrześcijaństwa, dają gwarancję bezpiecznego, dobrego, umiarkowanego biznesu”.
Ks. inf. Ireneusz Skubiś publicznie podziękował prezesowi Piotrowi Woyciechowskiemu za wsparcie ze strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz jej wspólnoty. „Bez tego wsparcia byłoby trudno zorganizować tak wielką imprezę” – powiedział promotor Ruchu „Europa Christi”.

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Sympozjum „Europa Christi” na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *