Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich

8 lipca 2014 Marszałek Sejmu Ewa Kopacz gościła w Sejmie przewodniczącą parlamentu Łotwy Solvite Ăboltine.
-Wyjątkowo dobra współpraca między parlamentami Polski i Łotwy wzmacnia politykę realizowaną przez nasze rządy – podkreśliła marszałek Sejmu Ewa Kopacz podczas rozmów z przewodniczącą parlamentu Łotwy Solvitą Ăboltiną. Pogłębienie kontaktów parlamentarnych to tylko jeden z tematów spotkania szefowych Sejmu i Saeimy. Rozmowy dotyczyły także m.in. polsko-łotewskiej współpracy regionalnej oraz współdziałania w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich
fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich
fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich
fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich
fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich
fot.ŚWIECZAK

Marszałek Ewa Kopacz i przewodnicząca Solvita Ăboltina mówiły o możliwościach jak najlepszego wykorzystania potencjału współpracy Polski i Łotwy na poziomie parlamentów. Zgodziły się, że duże znaczenie mają wspólne działania parlamentarzystów z obu krajów m.in. na szczeblu komisji branżowych i grup bilateralnych.

Spotkanie było również okazją do  rozmowy o sytuacji na Ukrainie oraz wsparciu dla przemian w tym kraju. Marszałek Sejmu wskazała na pomoc udzielaną przez Polskę naszemu wschodniemu sąsiadowi w zakresie reformy samorządowej. – Polska jest także gotowa wspierać Ukrainę m.in. w przeprowadzaniu reform gospodarczych czy zmian konstytucyjnych – zaznaczyła marszałek Sejmu. O poparciu Łotwy dla Ukrainy, w tym dla działań głowy ukraińskiego państwa, zapewniła też Solvita Ăboltina. – Obywatele Ukrainy zadeklarowali kierunek europejski, zatem naszym obowiązkiem jest wspieranie reform w tym kraju – stwierdziła.

Szefowe Sejmu i Saeimy rozmawiały także o polityce bezpieczeństwa oraz perspektywach zacieśnienia współpracy dwustronnej w dziedzinie obronności. Rozmowy dotyczyły również kwestii zamówień na sprzęt wojskowy. Ponadto przewodnicząca łotewskiego parlamentu złożyła na ręce marszałek Ewy Kopacz podziękowania za udział Polski w misji Baltic Air Policing – operacji NATO polegającej na patrolowaniu przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Solvita Ăboltina nawiązała też do oczekiwań Łotwy wobec planowanego na wrzesień br. szczytu NATO w Południowej Wali.

Tematem rozmów była również współpraca polsko-łotewska w sprawach europejskich. W tym kontekście Ewa Kopacz i Solvita Ăboltina mówiły m.in. o potrzebie wzmocnienia parlamentów narodowych UE. Jak przypomniała marszałek Sejmu, parlamenty te wystąpiły z inicjatywą utworzenia specjalnej grupy roboczej Komisji Europejskiej, zajmującej się rolą parlamentów krajów Unii. Panie rozmawiały też o priorytetach zbliżającej się łotewskiej prezydencji w Radzie UE oraz o jej wymiarze parlamentarnym. Jednym z celów przewodnictwa Łotwy, jak podkreśliła szefowa Saeimy, mają być działania na rzecz Partnerstwa Wschodniego. Rozmowy były też poświęcone łotewskim doświadczeniom związanym z wprowadzeniem euro.

Podczas spotkania marszałek Sejmu i przewodnicząca parlamentu Łotwy mówiły ponadto o rozwoju polsko-łotewskiej współpracy regionalnej. Ewa Kopacz podkreśliła w szczególności znaczenie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, jak również wspólnych działań w formacie Grupa Wyszehradzka, państwa nordyckie i państwa bałtyckie (V4 + N5 + B3). W tej formule, jak zaznaczyła marszałek Sejmu, wiele można zrobić, m.in. dla Ukrainy. Tematem rozmów była też współpraca w dziedzinie energetyki mająca na celu osiągnięcie niezależności energetycznej i niższych kosztów energii.
(źródło: http://marszalek.sejm.pl)

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich fot.ŚWIECZAK

Szefowe Sejmu i Saeimy o rozwoju stosunków polsko-łotewskich
fot.ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *