Categories

Archive

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia

2  lipca 2015r. wiceminister Andrzej Dycha wziął udział w zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą polsko-brazylijskim forum biznesowym. Polsko-brazylijskie forum biznesowe było jednym z punktów wizyty przedstawicieli administracji samorządowej oraz środowisk biznesowych stanu Goías pod przewodnictwem wicegubernatora, José Elitona de Figuerêdo. Read more ›

Plugin by:aaM