Categories

Archive

Konferencja Krzysztofa Kwiatkowskiego, Michała Szczerby, Krystyny Lewkowicz nt uchwały dot. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Konferencja Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego, posła Michała Szczerby oraz Krystyny Lewkowicz  szefowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku po przyjęciu przez Senat RP okolicznościowej uchwały dot. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Plugin by:aaM