Categories

Archive

Międzynarodowa konferencja „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość”

Międzynarodowa konferencja „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość”. Konferencja zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz Fundację Collegium Interethnicum. List do uczestników konferencji wystosował Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, w Jego Read more ›

Plugin by:aaM