Categories

Archive

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”

30 czerwca 2015r. w sejmie w sali Kolumnowej odbyła się Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”. Celem konferencji było upowszechnienie i wdrożenie do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia zarządzanie kapitałem ludzkim i Read more ›

Plugin by:aaM