Categories

Archive

Brakujące ogniwo. Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych

26 września 2014 r. w Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak wziął udział w debacie pt. „Brakujące ogniwo. Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych”. Debata organizowana była w ramach Forum Debaty Publicznej „Twórczość, dziedzictwo Read more ›

Plugin by:aaM