Categories

Archive

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”

30 czerwca 2015r. w sejmie w sali Kolumnowej odbyła się Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”. Celem konferencji było upowszechnienie i wdrożenie do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia zarządzanie kapitałem ludzkim i Read more ›

Konferencja „Bezpieczne wakacje nad wodą”

2 czerwca 2015r w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej odbyła się konferencja „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych latem i zimą i bezpieczne korzystanie ze sportów wodnych”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Spotkanie jest inicjatywą Grupy Read more ›

Plugin by:aaM