TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją

Trybunał na posiedzeniu niejawnym rozstrzygnął 11 sierpnia 2016 r. skargi złożone przez posłów PO, Nowoczesnej i PSL oraz przez RPO Adama Bodnara.
Trybunał Konstytucyjny w 12-osobowym składzie uznał za niekonstytucyjne m.in.: zasadę badania wniosków w kolejności wpływu, możliwość blokowania wyroku pełnego składu przez czterech sędziów nawet przez pół roku, zobowiązanie prezesa TK, by dopuścił do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, wyłączenie wyroku TK z 9 marca z obowiązku urzędowej publikacji, zapis, że prezes TK „kieruje wniosek” o ogłoszenie wyroku do premiera.

Część sprawy TK umorzył. TK nie uznał całej ustawy za niekonstytucyjną ze względu na wadliwy tryb jej uchwalenia – jak chciała N i PSL oraz RPO.

Zdanie odrębne do wyroku złożyli sędziowie: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy uznane za niekonstytucyjne straciły domniemanie konstytucyjności i wszytkie organy powinny się powstrzymać od ich stosowania

Prezes TK Andrzej Rzepliński TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prezes TK Andrzej Rzepliński
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

sędzia Andrzej Wróbel TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

sędzia Andrzej Wróbel
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Piotr Tuleja
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Sędzia Julia Przyłębska
Prof. Andrzej Wróbel
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Leon Kieres
Sędzia Julia Przyłębska
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Zbigniew Jędrzejewski
Prof. Leon Kieres
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes
Prof. Zbigniew Jędrzejewski
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Zbigniew Jędrzejewski
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

Sędzia Julia Przyłębska TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Sędzia Julia Przyłębska
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Prof. Marek Zubik
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Andrzej Wróbel
Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes
Prof. Piotr Tuleja
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

sędzia Piotr Pszczółkowski TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

sędzia Piotr Pszczółkowski
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes Prof. Andrzej Wróbel TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes
Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes
Prof. Andrzej Wróbel
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes
Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją fot. ŚWIECZAK

Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes
Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes
Prof. Andrzej Wróbel
TK: ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa po ogłoszeniu Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 sierpnia 2016 r. (K 39/16)
Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes
Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes
Prof. Andrzej Wróbel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *