TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

21 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym 10-osobowym składzie publicznie ogłosił orzeczenie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie ustawy o TK z czerwca 2015 r.
Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres.

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Rzepliński Prezes TK TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

Andrzej Rzepliński
Prezes TK
TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali iż zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

 

WYROK
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Leon Kieres – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

po rozpoznaniu w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2016 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, ze zm.), w części zawierającej wyrazy „a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”, z art. 105 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 47 oraz z art. 2 Konstytucji, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

o r z e k a:

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605), w części obejmującej wyrazy „a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”, jest zgodny z art. 2 oraz art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Andrzej Rzepliński
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej fot. ŚWIECZAK

TK: Zakres immunitetu parlamentarnego jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *