UKSW i PSG razem dla kształtowania etyki w gospodarce

W środę, 21 października 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Polską Spółkę Gazownictwa konferencja zatytułowana „Etyka w gospodarce” dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu.
Konferencję otworzyli Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW oraz Pan Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Ksiądz Rektor w swoim wystąpieniu podkreślił, że w ramach współpracy z otoczeniem nasz Uniwersytet, nawiązał współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi. „Podpisaliśmy szereg umów zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak również z dużymi korporacjami, spółkami skarbu Państwa, instytutami badawczymi, jednostkami rządowymi i samorządowymi. Tę współpracę rozwijamy w ramach wspólnych projektów, konsorcjów naukowo-przemysłowych czy inicjatyw rozwojowych. Wspólnie organizujemy konferencje, seminaria, warsztaty i praktyki studenckie. Takim sztandarowym przykładem jest podpisana umowa o współpracy między UKSW a Polską Spółką Gazownictwa. Mając na uwadze rosnący wpływ przedsiębiorstw na zrównoważony rozwój w Polsce, powstała między innymi idea organizacji wspólnej konferencji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu”.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz władz rządowych i samorządowych.

Prelegenci zaprezentowali następujące tematy wystąpień:
prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn, SGH – „Wartości firmy”

ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW – „Miejsce wartości etycznych w kulturze organizacji”

dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska – „Zagubione słowa”

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW – „Ekologia człowieka w perspektywie encykliki Laudato si Papieża Franciszka”

Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospodarki – “Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej”

Jacek Kuchenbeker, Deloitte Advisory „Wdrożenie programu etycznego w organizacji – ograniczenia, problemy, wyzwania”


dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW – „Rola i znaczenie kodeksu etycznego w PSG”

Anna Olejczuk-Ficek PSG – „CSR – „Racjonalne myślenie o biznesie”

Prezentacje prelegentów zakończył panel dyskusyjny.

Konferencję prowadził Pan Paweł Oksanowicz, dziennikarz, który zajmuje się zawodowo CSR-em, prowadzący program „BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” o CSR i zrównoważonym rozwoju w Radiu PIN i w telewizji Polsat Biznes.

Patronem honorowym konferencji było Ministerstwo Gospodarki.

ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW UKSW i PSG razem dla kształtowania etyki w gospodarce fot. ŚWIECZAK

ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW
UKSW i PSG razem dla kształtowania etyki w gospodarce
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Maria Szczepaniec prof. UKSW UKSW i PSG razem dla kształtowania etyki w gospodarce fot. ŚWIECZAK

dr hab. Maria Szczepaniec prof. UKSW
UKSW i PSG razem dla kształtowania etyki w gospodarce
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *