Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu

Ponad 596,5 mln zł z funduszy europejskich zostanie wykorzystane na rozwój infrastruktury komunikacyjnej
i transportowej w wybranych miastach w Polsce. Umowy na dofinansowanie kolejnych pięciu projektów zostały
podpisane 6 grudnia br. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

W wydarzeniu udział wzięli:
– Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
– Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju,
– wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Przemysław Gorgol,
p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Jarosław Orliński,
Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju
Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Szmit. wiceminister infrastruktury i budownictwa Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Jerzy Szmit.
wiceminister infrastruktury i budownictwa
Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

W granicach Chełma, Częstochowy oraz Koszalina zostaną zrealizowane projekty wybrane do dofinansowania
w ramach konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego”. Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę dróg krajowych na odcinkach przebiegających
w granicach tych miast. Natomiast Warszawa i Kraków otrzymają dofinansowanie na rozwój transportu
miejskiego w ramach działania 6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach”

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
Beneficjent: Chełm – miasto na prawach powiatu
Całkowity koszt projektu: 200 000 000,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 170 000 000,00 PLN
Inwestycja umożliwi przebudowę 8-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12 przebiegającego w granicach
administracyjnych miasta Chełm wraz z budową lub przebudową skrzyżowań, mostów, dróg
serwisowych, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu wzrośnie
dostępność transportowa miasta, droga krajowa nr 12 na przebudowanym odcinku zostanie dostosowana do
nośności 115 kN/oś, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, zwiększy się płynność jazdy.
Inwestycja usprawni także połączenia w korytarzu Niemcy – Polska – Ukraina.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie
Beneficjent: Częstochowa – miasto na prawach powiatu
Całkowity koszt projektu : 193 651 480,75 PLN
Dofinansowanie z UE: 164 141 442,14 PLN
Prace obejmą przebudowę części drogi krajowej nr 1 przebiegającej przez Częstochowę na odcinku od węzła z ul.
Jana Pawła II (przebudowa nie obejmie jednak samego węzła) do skrzyżowania z ul. Rakowską wraz
z przebudową głównych skrzyżowań (w tym z budową dwóch skrzyżowań dwupoziomowych w miejsce
istniejących skrzyżowań jednopoziomowych). Wybudowane lub przebudowane zostaną także m.in.: kładki dla
pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.
Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności transportowej Częstochowy, poprawę przepustowości na drodze
krajowej nr 1 i zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym. Zwiększy ona również
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz nośność drogi do 115kN/oś. Udrożnienie sieci drogowej miasta poprawi
płynność ruchu w korytarzu sieci TEN-T na obszarze regionu i kraju.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie
Beneficjent: Koszalin – Miasto na prawach powiatu
Całkowity koszt projektu: 30 000 000,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 23 467 994,03 PLN
W ramach projektu zostanie przebudowany fragment drogi krajowej nr 11, przebiegający przez centrum
Koszalina od południa. Inwestycja będzie składała się z trzech etapów:
1. przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do
skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy,
2. przebudowa ul. Krakusa i Wandy oraz odcinka ul. Lechickiej między ul. Krakusa
i Wandy a ul. Obotrytów,
3. przebudowa ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta.
Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków ruchu w obszarze śródmiejskim Koszalina. skrócenia średniego
czasu podróży transportem indywidualnym oraz większego bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej
nr 11.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej
komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Całkowity koszt projektu: 314 351 100,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 124 860 000,00 PLN
W ramach projektu zakupionych zostanie 35 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietami naprawczymi,
podzespołami rezerwowymi (w tym wózkami) i wyposażeniem. Zakupiony tabor będzie obsługiwał linie
tramwajowe na wszystkich krakowskich trasach. Z uwagi na to, że w obrębie tych tras znajdują się ważne dla
miasta i regionu punkty przesiadkowe, w ramach inwestycji przewiduje się integrację komunikacji tramwajowej
z autobusowa komunikacją aglomeracyjną. Tabor zostanie włączony do systemu sterowania ruchem UTCS, TTSS.
Realizacja projektu zwiększy udział niskoemisyjnych tramwajów w komunikacji miejskiej Krakowa, łączna
pojemność zakupionego taboru wyniesie 7700 osób.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu fot. ŚWIECZAK

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy europejskich dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu
fot. ŚWIECZAK

Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.
Całkowity koszt projektu: 233 835 423,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 114 039 660,00 PLN
Inwestycja obejmuje przede wszystkim budowę dwóch nowych tras tramwajowych
w dzielnicach Białołęka oraz Wola o łącznej długości 4,49 km. Oba odcinki będą połączone
z warszawską siecią metra.
Pierwszy z nich to kolejny etap realizowanego od 2013 planu połączenia białołęckich osiedli Tarchomin
i Nowodwory z siecią tramwajową w Warszawie. Tory będą poprowadzone ulicą Światowida na odcinku
Mehoffera – Winnica – rejony ul. Leśnej Polanki. Ponadto zostaną przebudowane skrzyżowania ul. Światowida z
ul. Stefanika, Ordonówny i Strumykową (przebudowa skrzyżowań obejmie wykonanie pełnej konstrukcji jezdni
wraz z przebudową chodników i ścieżek rowerowych). Odcinek będzie miał 2,06 km długości.
Druga trasa o długości 2,43 km powstanie w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej.
Zapewni to połączenie komunikacją tramwajową najważniejszych osiedli na Woli. W ramach projektu
przebudowana zostanie część torowiska (na długości ok. 500 m) na ul. Wolskiej. Nowe torowisko będzie
przebiegało w wykopie, nad którym powstanie wiadukt, stanowiący połączenie drogowe ul. Wolskiej z ul.
Kasprzaka. Na trasie przy ul. Kasprzaka powstaną także 3 zespoły przystankowe. Dodatkowo zespół przystankowy
„Reduta Wolska” zostanie przeniesiony na poziom -1. Dostęp do niego ułatwią windy i pochylnie.
W ramach projektu zakupionych zostanie 10 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych, dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 12 elektronicznych tablic informacyjnych do zamontowania przed
przystankami na planowanych trasach. Umożliwią one włączenie nowych tras do Systemu Informacji Pasażerskiej
w Warszawie. Łączna pojemność zakupionego taboru wyniesie 2300 osób.
Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego na terenie Warszawy i zwiększy udział
niskoemisyjnych środków transportu miejskiego w transporcie pasażerskim w mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *