Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Ponadto generałowie odchodzący w stan spoczynku otrzymali pamiątkowe ryngrafy.

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopnie generalskie mianowani zostali:

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

na stopień generała:

1. generał broni Mieczysław GOCUŁ

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

na stopień generała broni:

2. generał dywizji Janusz ADAMCZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

na stopień generała dywizji:

3. generał brygady Marek MECHERZYŃSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

4. generał brygady Jarosław MIKA

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

5. generał brygady Piotr PATALONG

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

 

na stopień generała brygady:

6. pułkownik Mirosław JEMIELNIAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

7. pułkownik Wojciech KUCHARSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

8. pułkownik Andrzej KUŚNIEREK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

9. pułkownik Wojciech LEWICKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

10. pułkownik Dariusz MALINOWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

 

11. pułkownik Piotr NIDECKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

12. pułkownik Sławomir ŻAKOWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

na stopień kontradmirała:

13. komandor Mirosław MORDEL.

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

 

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

 

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

1. generał brygady Bogusław BĘBENEK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

generał brygady Bogusław BĘBENEK
Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

2. generał brygady Franciszek KOCHANOWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

3. pułkownik Zbigniew MIROWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

4. pułkownik Wiesław MITKOWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i logistycznej na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

5. wiceadmirał Waldemar GŁUSZKO

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

6. generał brygady Sławomir PĄCZEK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny wojskowej i ochrony zdrowia

7. Bernard SOLECKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

8. pułkownik Grzegorz STOINSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa powietrznego

9. Andrzej GLEN

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie radioelektroniki

10. Jan MATUSZEWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową oraz osobiste męstwo i odwagę
w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
11. Generał brygady Marek SOKOŁOWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
12. Generał brygady Bogdan TWORKOWSKI

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

za umiejętne i skuteczne dowodzenie oraz wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

13. Podporucznik Mariusz CZERNIA

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
za wybitne czyny bojowe oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami państwa w czasie pokoju
14. Kapral Tomasz CIACH

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

15. Podporucznik Karol CIERPICA
16. Szeregowy Mirosław RYBAK
17. Podporucznik Rafał ZIELIŃSKI
Pamiątkowe ryngrafy otrzymali:

 

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów fot.ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i pożegnanie generałów
fot.ŚWIECZAK

1. generał Mieczysław BIENIEK
2. generał broni Zbigniew GŁOWIENKA
3. generał dywizji Andrzej MALINOWSKI
4. generał dywizji Bogusław PACEK
5. generał dywizji Leszek SOCZEWICA
6. generał brygady Bogusław BĘBENEK
7. generał brygady Franciszek KOCHANOWSKI
8. kontradmirał Stanisław KANIA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *