Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Mam niebywałą możliwość uhonorowania orderami przede wszystkim ludzi, którzy walczyli o Polskę – wolną, suwerenną i prawdziwie niepodległą. Nie pogodzili się z półwolnością, z zakłamaniem, z niby-niepodległością i niby-suwerennością – mówił Prezydent, podkreślając, że zapłacili za to zazwyczaj wysoką cenę. – Jesteście Państwo bohaterami – podkreślał, zwracając się do odznaczonych.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Odznaczeni zostali

za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie

Franciszek Jaskulski
pseudonim „Zagończyk”, uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku, żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, stracony w więzieniu w Kielcach w 1947 roku

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Zdzisław Kowalczewski

pseudonim „Milczek”, żołnierz Armii Krajowej, a następnie Organizacji NIE i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zagrożony aresztowaniem przedostał się na Zachód

Stanisław Rusek

pseudonim „Tęcza”, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenia „WiN” w oddziale Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

pośmiertnie

Stanisław Kiałka

pseudonim „Jelonek”, „Bolesław” oraz „Szarotka”, żołnierz Wojny Obronnej 1939 roku, następnie w ZWZ-AK Okręgu Wileńskiego AK, aresztowany przez NKWD za powojenną działalność konspiracyjną, wywieziony do Workuty

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Witold Stypułkowski

pseudonim „Bystry”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, aresztowany w 1952 roku i skazany na 15 lat pozbawienia wolności

pośmiertnie

żołnierze oddziału Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka” polegli 15 czerwca 1946 roku, w bitwie z oddziałami sowieckimi pod Zwoleniem

Tadeusz Nowakowski, pseudonim „Zając”

Władysław Skrzypek, pseudonim „Groźny”

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Tadeusz Baszczowski

pseudonim „Lew”, członek konspiracyjnego harcerstwa działającego w ramach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, skazany w 1953 roku na 12 lat pozbawienia wolności

Stefan Rojkowicz

pseudonim „Gryf”, działał w powojennej organizacji młodzieżowej „Międzymorze”, działającej w ramach NOW, a następnie Zrzeszenia „WiN” skazany w 1953 roku na 10 lat więzienia

Antoni Zmitrowicz

pseudonim „Wilniak”, działał w Polskiej Tajnej Organizacji – Związek Białej Tarczy”, skazany w 1953 roku na 5 lat pozbawienia wolności

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi w upamiętnianiu historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jan Białostocki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Adam Broński

Bogusław Błażej Dudek

Marek Franczak

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Robert Grzybek

żołnierz Armii Krajowej, po wojnie członek antykomunistycznej organizacji niepodległościowej o nazwie „555 Okręg Armii Krajowej”

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy

o Żołnierzach Wyklętych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Dawid Chrobak
Robert Jamroz

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Anna Czerwiec-Banek
Elżbieta Jeleń
Maria Łempicka
Marlena Piekarska-Olszówka

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Anna Borowik
Marek Gołąbek
Magdalena Janeczek
Patryk Kruczek
Paweł Kurtyka
Maksymilian Migo
Aleksander Podgórny
Marcin Tucznio

za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Mariusz Charubin

Józef Dąbrowski
pseudonim „Prędki”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, w 1947 roku skazany zaocznie na karę śmierci

Antoni Jankowski
żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1948 roku, na 8 lat więzienia

Stefan Kownacki
pseudonim „Gołąb”, członek Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1946 – 1953

Franciszek Przeździecki
żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Zbigniewa Żwańskiego ps. „Noc”.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Fot. ŚWIECZAK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *