Ustawa dezubekizacyjna trafia dzisiaj na posiedzenie rządu

– Dzisiaj na posiedzenie rządu trafia tzw. ustawa dezubekizacyjna, która przywraca elementarną sprawiedliwość społeczną – powiedziała premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej.

– Rząd przywraca normalność polegającą na dawaniu możliwości normalnego godnego życia – powiedziała Szydło. – ta normalność polega na tym, że polskie państwo musi być państwem sprawiedliwym. Polskie państwo musi doceniać tych, którzy ponosili za nie głęboką ofiarę swojego życia. A ci, którzy byli prześladowcami, powinni być po prostu potraktowani tak, jak na to zasłużyli – zaznaczyła premier.

Premier Beata Szydło Ustawa dezubekizacyjna trafia dzisiaj na posiedzenie rządu fot. ŚWIECZAK

Premier Beata Szydło
Ustawa dezubekizacyjna trafia dzisiaj na posiedzenie rządu
fot. ŚWIECZAK

– Projekt urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Zawiera katalog instytucji i stanowisk, które były związane z utrzymaniem aparatu opresji państwa totalitarnego jakim był PRL. Najwyższa emerytura w tym systemie będzie wynosiła tyle ile przeciętna emerytura w powszechnym ubezpieczeniu społecznym. Obniżenie tych świadczeń jest realizacją zasady sprawiedliwości społecznej – mówił minister Mariusz Błaszczak o tzw. ustawie dezubekizacyjnej.

Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ustawa dezubekizacyjna trafia dzisiaj na posiedzenie rządu fot. ŚWIECZAK

Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ustawa dezubekizacyjna trafia dzisiaj na posiedzenie rządu
fot. ŚWIECZAK

Jednym z punktów obrad Rady Ministrów jest przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zakłada on, że emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL za czas do lipca 1990 r. będą sięgać maksymalnie średniego świadczenia w systemie powszechnym.

Rocznie ma być to o ok. 546 mln zł mniej na emerytury i renty z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Projekt zakłada, iż pierwsza wypłata obniżonych świadczeń nastąpi w listopadzie 2017 roku.

Nowa ustawa przewiduje obniżenie procentowego wymiaru emerytury z 0,7% do 0,5% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-1990. Obniżeniu ulegną także renty rodzinne i renty inwalidzkie.

Przepisy wprowadzą także maksymalne kwoty emerytur i rent:

Obniżona emerytura nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej z ZUS (obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy, według stanu na czerwiec 2016 roku jest to około 2053zł).
Obniżona renta inwalidzka nie będzie mogła przekraczać miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1543,05 zł)
Obniżona renta rodzinna nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1725,33 zł)

„Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” – wskazano w projekcie noweli. Jak zaznaczono oprócz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jednostek ministerstwa bezpieczeństwa publicznego i ministerstwa spraw wewnętrznych obniżenie emerytur i rent dotyczyć będzie także osób, które służyły w jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej w tym m.in. Wojskowej Służbie Wewnętrznej, Wojskach Ochrony Pogranicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *