Wiceminister Patryk Jaki ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dzisiaj (14 czerwca 2017 r.) w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstanie na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37. Do 29 czerwca br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 17 października 2017 r.

Wiceminister Patryk Jaki ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

„ To już kolejny etap budowy muzeum, koncepcja architektoniczna została rozstrzygnięta teraz czas na opracowanie koncepcji wystawy stałej” – mówił podczas konferencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, któremu Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powierzył nadzór nad realizacją projektu budowy muzeum. Wiceminister Patryk Jaki zachęcał artystów do wzięcia udziału w konkursie: „zachęcamy artystów do tworzenia tego fantastycznego dzieła, które jest świadectwem odwagi i poświęcenia Polaków. Ich postawa i niezłomność może być drogowskazem dla przyszłych pokoleń i oddaniem hołdu najodważniejszej tkance Naszego narodu”.
Zakładając, że powierzchnia ekspozycyjna obejmować będzie większość powierzchni użytkowej historycznych budynków byłego aresztu uznać należy, że będzie to jedna z największych i najważniejszych placówek muzealnych w Polsce.
Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz podkreślił, jak ważną rolę odegrała decyzja Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ustanawiająca powstanie muzeum. Zaprosił również do składania prac konkursowych.
Wystawa ukazywać będzie całość polskiego wysiłku niepodległościowego po 1944 roku, tj. zarówno konspirację wojskową, stanowiącą kontynuację podziemia niepodległościowego z czasów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jak też późniejsze różnorodne działania ze strefy oporu społecznego w kraju i poza jego granicami, zwłaszcza działania mieszczące się w pojęciu „opozycji demokratycznej”, „opozycji niepodległościowej”. Ze względu na fakt, iż łączyć będzie w sobie dwie funkcje, muzealną i miejsca pamięci narodowej, Muzeum ma być jednocześnie pomnikiem wystawionym przez społeczeństwo wszystkim, którzy wierni zawołaniu Bóg, Honor, Ojczyzna, Wolność przywrócili Polsce Niepodległość.
Arkadiusz Karbowiak, dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, będącej podmiotem zamawiającym, przedstawił informacje dotyczące technicznych aspektów oraz przewidzianych w regulaminie konkursu terminów. Zaznaczył, że zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację ekspozycji. Konkurs ma umożliwić uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w budynkach 1, 2, 3 i 4 położonych na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie.
Dyrektor Karbowiak ogłosił również, że zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a zdobywcy miejsc drugiego i trzeciego nagrody w wysokości odpowiednio 30 tys. zł i 20 tys. zł. Przewidziano również dwa dodatkowe wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kwotą po 10 tys. zł. Przedstawiony został również harmonogram konkursu, zakładający publiczne ogłoszenie jego wyników 17 października 2017 r.

Harmonogram konkursu:
• do 29.06.2017r. do godz. 15:00 należy składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
• do dnia 12.07.2017r.r. na podstawie wniosków wyłonieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie
• 15.07.2017r. w godz. 11.00 – 16.00 w tych czasie uczestnicy mogą dokonać wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego. Wyrażenie chęci uczestnictwa należy zgłosić do dnia 13.07.2017r.
• prace konkursowe składać należy do dnia 09.10.2017r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia)
• 17 października 2017 r., odbędzie się oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

Wszystkie informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajdują się pod adresem:
www.igbmazovia.pl/konkurs

Organizatorem konkursu jest:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37A
02 – 521 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *