Wojciech Murdzek o pakiecie ustaw Konstytucji Biznesu

Wojciech Murdzek przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Jacek Wilk o pakiecie ustaw Konstytucji Biznesu
Fot. ŚWIECZAK

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017 r. Rząd przyjął pakiet 5 ustaw nazywanych Konstytucją Biznesu. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada m.in 6-miesięczną „ulgę na start”, brak konieczności rejestracji działalności o niewielkich przychodach.

Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Przyjęte ustawy to:

– Prawo przedsiębiorców,
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,
– ustawa Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
– ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *