Wręczenie Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne

9 lutego 2015r w Kancelarii Premiera odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Nagrodzonych zostało 44 naukowców i 2 zespoły badawcze.

Lista laureatów nagród PRM  za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną  za rok 2013 (wyróżnieni w 2014)

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, W TYM ZA WYBITNY DOROBEK NAUKOWY:
1. Prof. dr hab. Janusz BUJNICKI – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2. Prof. dr hab. Lech GARDOCKI – Uniwersytet Warszawski
3. Prof. dr hab. Roman KALISZAN – Gdański Uniwersytet Medyczny
4. Prof. dr hab. Zofia MITOSEK – Uniwersytet Warszawski
5. Prof. dr hab. Małgorzata SKORUPA – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Prof. dr hab. Jerzy ZABCZYK – Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ZA WYSOKO OCENIONE OSIĄGNIĘCIA BĘDĄCE PODSTAWĄ NADANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI:
1. Dr hab. Krzysztof BIELAWSKI – Uniwersytet Jagielloński
2. Dr hab. Robert BRONISZ – Uniwersytet Wrocławski
3. Dr hab. Wojciech DRELICHARZ – Uniwersytet Jagielloński
4. Dr hab. Jarosław JÓŹWIAK – Warszawski Uniwersytet Medyczny
5. Dr hab. Ewelina KNAPSKA – Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
6. Dr hab. Tomasz KOZACKI – Politechnika Warszawska
7. Dr hab. Krzysztof MIZERSKI – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
8. Dr hab. Jolanta PANASIUK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9. Dr hab. Jerzy PYSIAK – Uniwersytet Warszawski
10. Dr hab. Lotar RASIŃSKI – Dolnośląska Szkoła Wyższa

ZA WYRÓŻNIONE ROZPRAWY DOKTORSKIE:
1. Dr Łukasz BOROWSKI – Uniwersytet Warszawski
2. Dr Zuzanna BUCHOWSKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
3. Dr Michał BUDKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
4. Dr Przemysław DATA – Politechnika Śląska
5. Dr Dominika GORTYCH – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
6. Dr Miłosz HOŁDA – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
7. Dr Paweł IGNACZAK – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
8. Dr Anna JABŁOŃSKA – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
9. Dr Adam JABŁOŃSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza
10. Dr Andreas Gregor KAWA – Politechnika Warszawska
11. Dr Mateusz KOWALSKI – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
12. Dr Małgorzata KWAŚNIAK-OWCZAREK – Uniwersytet Wrocławski
13. Dr Paulina MAŁOCHLEB – Uniwersytet Jagielloński
14. Dr Adam MASŁOŃ – Politechnika Rzeszowska
15. Dr Katarzyna MROCZEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
16. Dr Kamil PADUSZYŃSKI – Politechnika Warszawska
17. Dr Małgorzata PAWŁOWSKA – Akademia Muzyczna w Krakowie
18. Dr Hanna PAULOUSKAYA – Uniwersytet Warszawski
19. Dr Małgorzata PIEŚCIK-LECH – Warszawski Uniwersytet Medyczny
20. Dr Joanna PRZYBYŁ – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
21. Dr Teresa RĄCZKA – Uniwersytet Śląski w Katowicach
22. Dr Edyta SIWIŃSKA – Uniwersytet Szczeciński
23. Dr Grzegorz SOBOŃ – Politechnika Wrocławska
24. Dr Przemysław SWATEK – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
25. Dr Maciej TRZEBIŃSKI – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
26. Dr Katarzyna WERTHEIM-TYSAROWSKA – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
27. Dr Wojciech ZALEWSKI – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut w Radzikowie
28. Dr Karolina ZIELIŃSKA – Politechnika Gdańska

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE
Nagroda pierwsza:
Zespół pod kierownictwem Prof. dra hab. inż. Andrzeja CZYŻEWSKIEGO – Politechnika Gdańska
Zespół: prof. dr hab. inż. Bożena KOSTEK, dr inż. Bartosz KUNKA, mgr Agnieszka KWIATKOWSKA, dr inż. Piotr ODYA oraz mgr inż. Rafał RYBACKI.
Nagroda druga:
Zespół pod kierownictwem Prof. dra hab. inż. Ryszarda STRZELECKIEGO – Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Akademia Morska w Gdyni
Zespół: dr hab. inż. Krzysztof ZYMMER, mgr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI, mgr inż. Henryk ŚWIĄTEK, dr hab. inż. Daniel WOJCIECHOWSKI, mgr inż. Bogdan BAŁKOWSKI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *