XXIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

13-14 kwiecień 2016 r.w Warszawie odbywa się XXIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER,
Otwarcia konferencji dokonali:
– dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER
– Joanna Makowiecka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji
– Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce, Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji.

Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie. Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego.

•Nowa strategia polityki gospodarczej i polityki energetycznej Polski do 2030 roku i na dalsze lata
•Kierunki rozwoju nowoczesnej energetyki w Polsce, źródła jej finansowania, rekomendacje technologiczne oraz zasady funkcjonowania
•Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo surowcowe
•Gospodarcze programy krajowe versus plany rozwoju przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego. Oddziaływanie państwa poprzez system zamówień
•EkoEfektywność energetyczna priorytetem pokoleń

Moderator:
Arkadiusz Pędzich, Partner zarządzający praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Maciej Bando, Prezes Urząd Regulacji Energetyki
Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji
Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
Beata Stelmach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna GE na Polskę i kraje bałtyckie

Innowacje i nowe technologie w sektorze energii

•Konkurencyjność a innowacyjność w energetyce
•Ryzyko jakie za sobą niesie wprowadzanie nowych technologii i ich mitygacja
•Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
•Transformacja polskiej gospodarki na niskoemisyjną – szansa czy zagrożenie?
•Internet of Thing’s w Energetyce – czy IoT już zmienia sektor energetyczny?
•Nowe technologie w branży elektroenergetycznej (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, magazynowanie)
•Sposoby finansowego wsparcia rozwoju nowych technologii – nowy model finansowy

Moderator:
Tadeusz Skoczkowski, Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
Robert Buriak, Industry and Communication Sector Director, Microsoft w Polsce
Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa S.A.
Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako
Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Jacek Suchenek, Wiceprezes Zarządu, Qumak S.A.
Jacek Szugajew, Wiceprezes Zarządu, BGK
Roman Walkowiak, p.o. Prezesa Zarządu, „Energetyka” sp. z o.o. Grupa KGHM
Rafał Wróblewski, Business Development Manager, T-Mobile Polska

Nowy kształt sektora energii – nowe wyzwania biznesowe

•Ile Państwa, a ile rynku w polskiej gospodarce?
•Czy w energetyce rzeczywiście mamy do czynienia z rynkiem, czy nadmiarem regulacji i nadzoru?
•Nowy model nadzoru właścicielskiego po likwidacji MSP
•Relacje międzybranżowe pomiędzy górnictwem a energetyką
•Konsolidacja sektora paliwowego – czy jest to możliwe?
•Priorytety i narzędzia polityki klimatyczno-energetycznej UE versus oczekiwania, możliwości i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw energetycznych

Moderator:
Jan Dziekoński, Wicedyrektor w grupie energetycznej PwC

Paneliści:
Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A.
Łukasz Dziekoński, Chairman Management Board, Marguerite
Prof. Jan Kiciński, Dyrektor, Kierownik Zakładu, Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk
Magdalena Mitas, Partner, Departament Energetyki i Ochrony Środowiska, Kochański Zięba i Partnerzy
Jerzy Miszczak, Dyrektor ds. tradingu, Energia dla Firm
dr inż. Wojciech Myślecki, Członek Rady Nadzorczej, TAURON / Politechnika Wrocławska
Janusz Steinhoff, Wicepremier, Minister Gospodarki w Latach 1997-2001, Doradca PwC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *