Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła organizację cyklu Konferencji o umacnianiu zaufania do rynku kapitałowego. Pierwsza z nich, dotycząca problematyki Compliance, w kontekście Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyła się 31 marca b.r. w Sali Notowań GPW. Udział w niej wzięło blisko 200 przedstawicieli środowiska compliance, audytu i controllingu, specjalistów działów organizacji, do spraw zgodności oraz zarządzania ryzykiem. Gościliśmy przedstawicieli rad nadzorczych, akcjonariuszy, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego, a także przedstawicieli środowiska naukowego i mediów. Partnerem merytorycznym konferencji była Komisja Nadzoru Finansowego.

Konferencja była osnuta wokół dwóch paneli zatytułowanych: „Compliance – rola w funkcjonowaniu organizacji, dobre praktyki w jej działalności” oraz: „Dlaczego praktyka Compliance jest korzystna? Zagraniczne doświadczenia, obszary oddziaływania, budowanie wartości”.

Wystąpienia wprowadzające przedstawili przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak i prezes GPW Adam Maciejewski. Wśród panelistów gościliśmy prof. M. Romanowskiego z UW, prof. B. Makowicza z Uniwersytetu Viadrina, Katarzynę Zajdel Kurowską (NBP), mec. Andrzeja Nartowskiego (PID), M. Prella (BZ WBK), M. Witalisa (EY), M. Kurzajewskiego (KNF), Marcina Gomołę (T-Mobile, AHK), Elżbietę Rucińską (DB Polska S.A) i Mirosława Szczepańskiego (GPW). Moderatorami paneli dyskusyjnych byli Piotr Kowalski (Fitch Polska) oraz dr Wojciech Nagel (GPW).

Podkreślono w szczególności znaczenie Compliance w tworzeniu kultury w organizacji, jego roli zarządczej w prewencji ryzyk oraz w budowaniu wartości firmy. Zastanawiano się nad metodą wprowadzania Compliance: jako samoregulacji czy w efekcie działań regulatora?

Kulminacją konferencji było wystąpienie Szefa CBA Pawła Wojtunika dotyczące umacnianie działań antykorupcyjnych w Polsce – możliwy scenariusz, rola Compliance. Minister Wojtunik podkreślił znaczenie wprowadzania zarządzania ryzykiem braku zgodności także w działalności instytucji publicznych. Przedstawił otwartość kierowanej przez siebie instytucji na problemy zgłaszane przez środowisko biznesowe, w tym prewencję antykorupcyjną. Podczas konferencji został przedstawiony projekt rekomendacji uzupełniającej o Compliance Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, który został przedstawiony do szerokiej konsultacji.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

 

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance. fot.ŚWIECZAK

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
fot.ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *