15. posiedzenie Sejmu IX kadencji

15. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Porządek dzienny
15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r.
(po zmianach)

w dniu 22 lipca 2020 r.

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej (druk nr 506) – aklamacja
– przedstawia Marszałek Sejmu.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 430 i 499) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Anita Czerwińska.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020 r. -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 (druki nr 452 i 500) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Anita Czerwińska.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432 i 493) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 437, 437-A i 502) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Iwona Arent.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 388 i 503) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Piotr Król.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druki nr 483 i 505) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Bolesław Piecha.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski (druki nr 412 i 496) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 463) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– uzasadnia poseł Anna Gembicka.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 484) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. (druki nr 400 i 492) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Jerzy Materna.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. (druki nr 433 i 497) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Zbigniew Rau.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (druki nr 495 i 507) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– sprawozdawca poseł Andrzej Gawron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *