Adam Bodnar wybrany przez Sejm na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

24 lipca 2015r. podczas 97 posiedzenia sejmu parlamentarzyści wybierali nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.  Wybór dotyczył dwóch kandydatów: Adam Bodnar kandydat Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz  Zofia Romaszewska zgłoszona przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

Za kandydaturą Adama Bodnara głosowało 239 posłów. Zofię Romaszewską poparło 155. Głosowało 430 posłów, większość bezwzględna wynosiła 216 posłów.

Adam Bodnar urodził się 6 stycznia 1977 r. w Trzebiatowie. Jest doktorem nauk prawnych, wybitnym działaczem społecznym i obrońcą praw człowieka. Jest wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw człowieka, adiunktem na wydziale Prawa i Administracji UW, członkiem rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i studia LL.M. (prawo konstytucyjne porównawcze na Central Europen University w Budapeszcie). W latach 2004 – 2008 koordynował Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a od 2008 roku jest w Zarządzie tej Fundacji. Od stycznia 2008 r. jest również ekspertem Agencji Praw Podstawowych UE. Adam· Bodnar ponadto jest członkiem zastępczym Rady Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci (European Gender Equality Institute) (2012-2014 r.). Był stypendysta programu German Marshall Memoriał Fellowship, laureatem Nagrody Tolerancji przyznawanej przez polskie organizacje LGBT (2011 r.), kandydatem organizacji pozarządowych zrzeszonych w Civic Solidarity Platform na Specjalnego Sprawozdawcę ONZ
Obrońców Praw Człowieka (2013 r.). Był trzykrotne uwzględniony w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” -50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Prowadził wykłady, seminaria, warsztaty i szkolenia na temat praw człowieka dla licznych instytucji w kraju i za granicą:
-Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze
-Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
-Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
-Instytut Prawa i Społeczeństwa
-Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
-Rządowe Centrum Legislacji
-Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
-Gdańska Akademia Debaty
-Komisja ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
-programy dla adwokatów w państwach Płd. Kaukazu .

Zofia Romaszewska– urodziła się 17 sierpnia 1940 r. w Warszawie. W 1976 r. organizowała pomoc prawną i socjalną dla represjonowanych robotników Radomia. Od 1976 r. współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. W 1977 r. założyła i kierowała Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników. Pełniła funkcję redaktora działu Praworządność w „Biuletynie Informacyjnym” Komitetu Obrony Robotników. W 1980 r. współautorka dokumentu Raport o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL (tzw. Raport Madrycki). W latach 1980-1981 organizowała i kierowała Biurem Interwencji Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Po 13 grudnia 1981 r. działała w strukturach podziemnych Solidarności. W 1982 r. współorganizowała Radio Solidarność. S lipca 1982 r. została aresztowana, a w lutym 1983 skazana w procesie Radia Solidarność na 3 lata więzienia i osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Jest autorką Listu otwartego o sytuacji aresztowanych w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, który skierowała do Sejmu PRL w maju 1983 r. W lipcu 1983 r. została zwolniona na mocy amnestii. W 1985 r. stworzyła i kierowała Polskim Funduszem Praworządności. W latach 1986-1989 kierowała wraz z mężem Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność. W 1987 r. została laureatką Nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. W sierpniu 1988 r. współorganizowała I Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w KrakowieMistrzej owicach.

W latach 1989-1994 kierowała z wielkim sukcesem Biurem Interwencji Kancelarii Senatu.
W latach 1991-1993 Zofia Romaszewska była sędzią Trybunału Stanu. 2 czerwca 2006 wraz z mężem została Kustoszem Pamięci Narodowej i od tego czasu członkiem jego kapituły. 21 września 2006 r. została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2007-2010 pełniła funkcję Kanclerza Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. 4lutego 2015 r. została laureatem Nagrody Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Zofia Romaszewska to działaczka Solidarności, osoba wrażliwa na krzywdę ludzką, skutecznie pomagała represjonowanym w czasach PRL i ich  rodzinom. Obecnie współorganizuje Prezydenckie Biuro Interwencyjne „DUDA POMOC”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *