Andrzej Duda podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

Andrzej Duda 20 listopada 2015r. podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Zakończył w ten sposób proces legislacyjny, który umożliwia nowemu parlamentowi wybór pięciu sędziów Trybunału. I unieważnienie wyboru dokonanego przez poprzedni Sejm.

W informacji z Kancelarii Prezydenta czytamy:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Obejmują one m.in. zasadę kadencyjności stanowisk Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego (3 letnia kadencja), przedstawianie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP co najmniej trzech kandydatów na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, wprowadzenie 30 dniowego terminu na złożenie ślubowania przez osobę wybraną na stanowisko sędziego wobec Prezydenta RP oraz przywrócenie 30 dniowego terminu przedstawiania wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału. Ustawa zawiera przepis dotyczący wyboru sędziów, których kadencja upływa w roku 2015.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *