Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny

W Polsce brakuje lekarzy, dlatego dwie warszawskie placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą Wydział Medyczny.zdjęcie – UKSW i WIM stworzą nową jakość w kształceniu lekarzy.
List intencyjny o wsparciu idei i realizacji planu utworzenia wydziału medycznego, kierunku lekarskiego na UKSW podpisali 16 marca Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński i dyrektor Warszawskiego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak.

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

ks. prof. Stanisław Dziekoński
Rektor UKSW
Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak
dyrektor Warszawskiego Instytutu Medycznego
Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak
dyrektor Warszawskiego Instytutu Medycznego
Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Nowy ośrodek kształcenia kadr lekarskich odróżniał się będzie od innych, już działających w Polsce. Edukować ma osoby, które zostaną przygotowani do profesjonalnego reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane m.in. z terroryzmem czy konfliktami o charakterze hybrydowym.

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

prof. Wojciech Fałkowski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Adam Struzik
marszałek województwa mazowieckiego
Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

kardynał Kazimierz Nycz
Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Odpowiadać za to będą specjaliści z WIM, wiodącego polskiego szpitala wojskowego. Natomiast wykładowcy reprezentujący UKSW zadbają o wykształcenie w studentach właściwej postawy etycznej niezbędnej do pracy z osobami potrzebującymi pomocy medycznej.

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Brakuje lekarzy – UKSW i WIM tworzą Wydział Medyczny
fot. ŚWIECZAK

Na uroczystości obecni byli m.in. kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski i Wielki Kanclerz wydziałów kościelnych UKSW, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej prof. Ewelina Zawadzka-Bartczak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ Filip Nowak.

Wydział Medyczny będzie dla naszego Uniwersytetu wyróżnieniem. Inicjatorem jego powołania jest święty Jan Paweł II, który zostawił testament dla nas, aby utworzyć taki Wydział. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Zależało nam tym, aby Wydział był oparty o mocne fundamenty jednostki badawczej, jaką jest Warszawski Instytut Medyczny. Nasz Uniwersytet posiada własne, profesjonalne zaplecze laboratoryjne. W ubiegłym roku oddaliśmy nowoczesne laboratoria nauk przyrodniczych, dzięki którym tworzymy zaplecze dla nauk podstawowych w medycynie. Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego w obszarze nauk medycznych – podkreślał podczas uroczystości Rektor UKSW.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *