Dalkia i PGNiG Termika podpisały porozumienie

13 listopada 2014r. dwie największe filmy energetyczna PGNiG Termika i Dalkia działające na warszawskim rynku podpisały porozumienie zapewniające długoterminowe, bezpieczne i niedrogie dostawy ciepła i energii dla stolicy.

Porozumienie podpisali Marek Dec, prezes PGNiG Termika i Jacek Lacombe, prezes Dalkii. Na uroczystości obecni będą również Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydent Warszawy oraz Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta.

To porozumienie jest ważne z punktu widzenia polityki władz miasta – powiedział po podpisaniu porozumienia Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydent Warszawy – zapewnia ono bowiem dwa elementy – bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo cenowe.

W Warszawie mamy jedne z najniższych opłat za ciepło – podkreślił Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury – Dlatego wspieramy działania obu firm, których współpraca będzie  przekładać się na zysk dla mieszkańców.

Warszawa rozwija się w sposób gigantyczny – zauważył Marek Dec, prezes PGNiG Termika – i to do nas należy zapewnienie najlepszego przyłączenia się do sieci nowych klientów.

To porozumienie pozwoli nam zoptymalizować działanie systemu ciepłowniczego w Warszawie, czyli poprawić sprawność produkcji i dystrybucji ciepła w sposób najlepszy dla klientów – powiedział Jacky Lacombe, prezes Dalkii.

Współpraca obu firm pozwoli na podjęcie działań w latach 2015-2027. Polegać one będą na optymalizacji zasięgu dostaw energii z poszczególnych źródeł oraz modernizacji infrastruktury umożliwiającej sprawne wytwarzanie i przesył ciepła.

Do końca marca 2015 r. obie spółki podpiszą umowę o współpracy, która sprecyzuje działania mające zostać podjęte przez Dalkię Warszawa i PGNiG Termika w 2015 roku i kolejnych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *