Debata: „KOGENERACJA – czyste powietrze dla miast – jak Państwo wspiera rozwój kogeneracji?”

Debata: „KOGENERACJA – czyste powietrze dla miast – jak Państwo wspiera rozwój kogeneracji?” odbyła się w Ministerstwie Energii.

W debacie udział wzięli:
– Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii
– Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
– Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW,
– Adam Gawęda, senator, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
– prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej,
– Wojciech Dąbrowski, prezesa PTEZ.

Debata poświęcona będzie roli, jaką kogeneracja może i powinna pełnić w polityce energetyczno-klimatycznej Polski i UE oraz skutecznego wykorzystania potencjału rozwoju kogeneracji do eliminowania niskiej emisji w polskich miastach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *