Debata pt. „Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

Debata pt. „Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

Debata zorganizowana przez Procesy Inwestycyjne wspólnie z Posłem na Sejm RP Ireneuszem Zyską, Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Patronat: Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Debata pt. „Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”
fot. ŚWIECZAK

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła zestaw regulacji zorientowanych na utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, nazwany Pakietem Zimowym. Zawiera on 1000 stron propozycji legislacyjnych obejmujących zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania energią na potrzeby unii energetycznej. Komisja proponuje ponadto pakiet działań mających na celu przyśpieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii oraz działań związanych z odnawianiem budynków, wskazując na środki, które mają zachęcać do inwestycji a także łagodzić społeczne skutki procesu przejścia na czystą energię.

Wg Komisji Europejskiej, projekty dyrektyw i rozporządzeń tworzących unijny rynek energii mają doprowadzić do tego, aby docelowo powstała zintegrowana unia energetyczna. Problem w tym, czy państwa UE – poza najbogatszymi – są już gotowe do takiej integracji, czy potrafią już w całkowicie nowy sposób myśleć i działać w obszarze energetyki. Wyczekiwany i analizowany już od dłuższego czasu pakiet projektów opiera się na trzech głównych filarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i uczciwym traktowaniu konsumentów. To właśnie do konsumentów odnosi się hasło „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. W istocie oznacza to zmianę filozofii: odejście UE od scentralizowanej w dużych blokach produkcji energii i oparcie się na rozproszonych OZE. Takie inwestycje mają być motorem napędzającym gospodarkę.

Dostosowanie się do tych wymogów będzie dużym wyzwaniem dla Polski – wg wielu ekspertów nasz mix energetyczny oparty w dalszym ciągu na węglu powoduje, że wobec zakładanej zdecydowanej dekarbonizacji nowej energetyki jesteśmy na kursie kolizyjnym w stosunku do dzisiejszych priorytetów UE. Co więc Polska może w takiej sytuacji zrobić? Zwłaszcza, że budowa unii energetycznej powinna zapewniać zasadę neutralności technologicznej i traktatowe prawa państwa członkowskiego do suwerennego kształtowania energy mix. Przeczy temu wprowadzenie do projektu regulacji pakietu zimowego wymogów dot. emisyjności projektów wykluczających a priori udział konwencjonalnych jednostek węglowych. Zdania ekspertów na ten temat są różne, ale wszyscy się zgadzają co do jednego – konieczne jest „budowanie kręgosłupa negocjacyjnego” z Brukselą.

Żeby skutecznie negocjować, trzeba mieć argumenty i nasza debata będzie próbą sformułowania takich argumentów, skupiających się na następujących zagadnieniach:

Czy regulacje Pakietu Zimowego umożliwiają i w jakim zakresie kontrybucję Polski w budowanie pozycji UE jako światowego lidera energii odnawialnej;
Koncentracja kompetencji na poziomie europejskim w zakresie ustalania zasad rynkowych i bezpieczeństwa dostarczania energii – szanse i zagrożenia dla energetyki i gospodarki;
„Efektywność energetyczna przede wszystkim” – wpływ na wzrost innowacji i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki (DSM/DSR/ESCo);
Problem rosnącego ubóstwa energetycznego – jak go powstrzymać i zwiększyć rolę odbiorców energii elektrycznej.

Udział w dyskusji panelowej wzięli:

Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii;
Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie SA;
Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PSE SA;
Arkadiusz Ratajczak, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora;
Jacek Szymczak, Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (wystąpienie poprzez NAGRANIE)
Aleksander Szpor – Ekspert, Instytut Badań Strukturalnych;
Halina Bownik–Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne.
Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Pytania z sali:

Wywiady:

Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii,

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *