Dziś spotkania PKW z kandydatami na Szefa KBW

Państwowa Komisja Wyborcza spotka się dziś z trzema kandydatami na Szefa Krajowego Biura Wyborczego, których przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji. Są to Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot.

Członkowie PKW rozmawiać będą z każdym kandydatem między innymi o znajomości Kodeksu wyborczego oraz o doświadczeniach i dokonaniach zawodowych.

Spotkania odbywać się będą od godziny 12.30.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego nowy Szef KBW ma zostać powołany przez PKW do 2 marca br. spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przed ich przedstawieniem kandydatury te minister konsultował z szefami kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów, PKW niezwłocznie poinformuje o tym ministra, który przedstawi kolejne dwie kandydatury, również skonsultowane z szefami trzech kancelarii. Jeśli żaden z kandydatów na Szefa KBW ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy Szefa powoła minister spraw wewnętrznych.

Kadencja Szefa KBW trwać będzie 7 lat. PKW będzie mogła go odwołać przed upływem kadencji w uzgodnieniu z szefem MSWiA.

Szef Krajowego Biura Wyborczego nie może należeć do partii politycznej, nie może też być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo umyślne skarbowe.(pkw.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *