Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna

Prawie dwustu sześćdziesięciu gości przybyło do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, by uczestniczyć w uroczystości związanej z uruchomieniem unijnego programu poświęconego edukacji i młodzieży na lata 2014-2020. Gościem specjalnym wydarzenia był Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski.

– Program Erasmus+ to przykład tego, jak dawne utopie zamieniają się w rzeczywistość. To dowód na użyteczność Europy – podkreślał otwierając konferencję Janusz Lewandowski. – Obecnie w tę użyteczność Europy wielu jej mieszkańców zaczyna wątpić. Ale pod adresem programów edukacyjnych i młodzieżowych nigdy nie było uwag – wszyscy doskonale wiedzą, że inwestycje w młode pokolenie są ważne – dodał. Program Erasmus+ zastąpi dotychczasowe inicjatywy UE dotyczące młodzieży i edukacji: programy „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”. W jego ramach kontynuowane będą również inne znane przedsięwzięcia, m.in. Erasmus Mundus czy Tempus. Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji i kultury w przesłaniu do uczestników konferencji podkreśliła, że nowa struktura ma ułatwić korzystanie z unijnych środków. Zwróciła też uwagę, że nawet mimo problemów budżetowych w krajach UE, wydatki na edukację i młodzież w nowej perspektywie udało się zwiększyć, i to aż o 40 proc. – Przekonaliśmy Europę, że stojące przed nami wyzwania są naprawdę poważne – stwierdziła. Znaczenie nowych możliwości i zwiększonego budżetu programu Erasmus+ podkreślali również organizatorzy konferencji: dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec oraz dyrektor generalny FRSE Mirosław Marczewski. – Zintegrowane podejście mieści w sobie nie tylko międzynarodową edukację, współpracę instytucji i wsparcie dla reform systemów edukacji. Erasmus+ to także partnerstwa z biznesem, poręczenia pożyczek dla studentów i wsparcie dla projektów sportowych. Na wszystkie te nowości czekamy z niecierpliwością – powiedział Marczewski. Podczas spotkania w Warszawie przedstawiono również historię sukcesów inicjatyw realizowanych przy wsparciu UE. Prezentacje pod hasłem „Inspiracje dla przyszłego programu” przedstawili: Sylwia Salamon i Klementyna Kielak z Uniwersytetu Warszawskiego, Arkadiusz Mierkowski z Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych, Michał Szymański ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie, Marcin Woliński i Tomasz Sobczak z powiatu ostrowskiego oraz Ewa Smuk-Stratenwerth ze stowarzyszenia Ziarno. – Jesteśmy przekonani, że nowy unijny program pozwoli w przyszłości na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów – deklarowali autorzy prezentacji. Najważniejszym punktem inauguracji była jednak debata zorganizowana pod hasłem „Odpowiedzi na wyzwania Erasmusa+ w Europie i w Polsce”. Udział w niej wzięli dyrektor generalny ds. edukacji i kultury UE Jan Truszczyński, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, szef resortu sportu i turystyki Andrzej Biernat, honorowa przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, a także prezydent Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz i przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Jakub Radzewicz. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że Unia Europejska może jedynie wspierać państwa członkowskie w reformach systemów edukacji, niczego nie może natomiast narzucić. Zgodnie uznano, że nowa struktura programów UE ułatwi zarządzanie nimi, zwrócono jednak uwagę, że równolegle z wprowadzaniem ułatwień dla osób wyjeżdżających za granicę, konieczne jest wprowadzanie reform w Polsce, by „pokolenie Erasmusa” chciało wracać do ojczyzny.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Erasmus+ odbył się już w marcu. Potencjalni beneficjenci złożyli prawie 2 tys. projektów, co dało Polsce 4. miejsce w Europie. Za realizację programu w Polsce odpowiada Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty centralne prowadzi Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Źródło:Erasmus+

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna
fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

3

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

4

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

5

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

7

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

8  .

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

10

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+  fot.ŚWIECZAK

Erasmus+
fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna
fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna
fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna
fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna fot.ŚWIECZAK

Erasmus+ w Polsce: konferencja inauguracyjna
fot.ŚWIECZAK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *