Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. ŚWIECZAK

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. ŚWIECZAK

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. ŚWIECZAK

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. ŚWIECZAK

Decyzją Prezydenta RP laureatami II edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” zostali:
W kategorii „Człowiek” – Jacek Robert Bury

Laureat jest komendantem Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, pracuje z tzw. trudną młodzieżą. Jak podkreślają jego współpracownicy, jest on wspaniałym wychowawcą, zaangażowanym w budowanie patriotycznych postaw i wspólnotowych więzi z młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych, często pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a zatem wymagającą szczególnej opieki.

Jacek Robert Bury z pasją włącza młodzież w rajdy historyczne m.in. szlakiem żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie i Wołyniu czy szlakiem Legionów Polskich.

Jest członkiem wielu organizacji m.in.Fundacji Niepodległości, Zarządu Lubelskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Jest też wiceprezesem Młodzieżowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ŚHP.

W kategorii „Instytucja” – Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic.
Stowarzyszenie SPES powstało dzięki zaangażowaniu katolików świeckich, członków Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, organizujących od początku lat 80. pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

W kategorii „Dzieło” – Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

Hospicjum tworzą wolontariusze różnych zawodów, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, księża kapelani. To przede wszystkim szlachetni ludzie, którzy niosą pomoc chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Hospicjum wspiera też rodziny pacjentów, zarówno w czasie choroby bliskich, jak i w okresie żałoby.

Nagrodą Specjalną prezydent Andrzej Duda uhonorował wolontariuszy „Łączki”

W 2012 r. zespół poszukiwań miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego rozpoczął prace ekshumacyjne na „Łączce” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach. Pracami zespołu kieruje dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W prace zespołu włączyli się wolontariusze z całego kraju, a nawet z zagranicy. To ludzie w różnym wieku i różnych zawodów, którzy chcą przywrócić pamięć o bohaterach, oddać im należną cześć, wypełnić niespełnioną przez dziesięciolecia powinność Państwa Polskiego.

Dzięki pracy zespołu prof. Szwagrzyka oraz wolontariuszy udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki legendarnych dowódców podziemia niepodległościowego, m.in. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Zespół odnalazł już ponad 200 szczątków i nadal poszukuje około stu osób, które w latach 40. i 50. zostały stracone w więzieniach UB, w tym m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa, rtm. Witolda Pileckiego, płk. Łukasza Cieplińskiego.

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. ŚWIECZAK

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. ŚWIECZAK

22 września 2017 r. członkowie Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” wybrali kandydatów do wyróżnienia. Nominacje otrzymali:

W kategorii „Człowiek”:
Dorota Jezierska – Prezes Zarządu Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie;
Jacek Robert Bury – wychowawca młodzieży;
Magdalena Hozer-Chachulska – Prezes Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża w Warszawie.

W kategorii „Instytucja”:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic;
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej;
Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

W kategorii „Dzieło”:
Ośrodek KARTA;
Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej;
Wolontariusze „Łączki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *