I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przyszła do pracy

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przyszła do pracy 4 lipca 2018r.
W dniu wczorajszym weszła w życie ustawa projektu Prawa i Sprawiedliwości nakazująca sędziom Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia i nie zwrócili się z wnioskiem do prezydenta o zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska, przejście w stan spoczynku.
Zgodnie z konstytucją kadencja I Prezes Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Kadencja Prezes Małgorzaty Gersdorf więc zgodnie z konstytucją trwa do kwietnia 2020 r.

Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf przyjechała do Sądu Najwyższego, aby w dalszym ciągu sprawować funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Została przywitana przez zgromadzonych przed wejściem do SN obywateli, sędziów oraz pracowników Sądu Najwyższego.

Pani Prezes podziękowała wszystkim za wsparcie i obecność. W krótkim wystąpieniu zwróciła się do zgromadzonych: „Przyszłam, by wskazać ,że najważniejsze są cele i wartości wynikające z Konstytucji. Te zaś wynikają z wartości chrześcijańskich i humanitarnych i zostały zapisane w przepiękny sposób w preambule Konstytucji. Te wartości sa zasadnicze dla państwa prawa. Ludzie mogą zawodzić, ale cele i wartości są niezmienne. Trzeba ich strzec.”

W dalszej części wystąpienia Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf mówiła, że pragnie dać świadectwo prawdzie o istnieniu granicy między Konstytucją a łamaniem Konstytucji. Wyraziła nadzieję, że ład prawny w państwie powróci i w ten sposób znajdzie potwierdzenie w praktyce deklaracja wierności demokratycznemu państwu prawnemu i jego tradycjom.

Deklaracja ta została uroczyście podpisana w Trybunale Konstytucyjnym 25 stycznia 2007 r. przez piastunów najwyższych urzędów, a wśród nich Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz Pierwszego Prezesa SN Lecha Gardockiego.

Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf przypomniała fragment tego aktu, nazwanego Pro Memoria, w którym jego sygnatariusze stwierdzili: „Świadomi, że dobre prawo i dobre obyczaje-obowiązujące tym mocniej, im wyższy urząd i godność przyszło komu piastować- są konieczne dla prawidłowego rozwoju Narodu (…) z satysfakcją potwierdzamy nasze głębokie przywiązanie do tradycji oraz zasad demokratycznego państwa prawa, a także determinację w ich kultywowaniu, mając na względzie ogromne znaczenie tej tradycji i tych zasad dla Polski oraz innych państw UE”.

– Zmiany ustawodawcze dotyczące SN i KRS w chwili obecnej świadczą o odrzuceniu tej tradycji i tych zasad – podkreśliła w swoim wystąpieniu prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes SN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *