III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” odbywa się po raz kolejny w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju.
Organizatorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Ministerstwem Rozwoju.
Patronat honorowy nad kongresem objęły Ministerstwa Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa.

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Oficjalnego otwarcia dokonała Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej pani Marzena Rudnicka.

Joanna Sauter-Kunach ,
Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.
III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze wystąpienie należało do pani Joanny Sauter-Kunach , Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.

Na progu srebrnej rewolucji: otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia
Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Debata 1. Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju
produktów, usług i rynku pracy.
 Tworzenie i wdrażanie instrumentów finansowych w obszarze senioralnej gospodarki,
 Programy rządowe jako niezbędny katalizator gospodarki senioralnej,
 Gospodarka przyjazna seniorom, jako realny powód powrotu z zagranicy Polaków na emeryturę do ojczyzny,
 Szanse rozwoju usług senioralnych dla klientów z zagranicy: turystyka i turystyka medyczna, usługi opiekuńcze,
 Rola funduszy inwestycyjnych w budownictwie senioralnym i medycznym,
 Rola banków w kształtowaniu portfela seniorów,
 Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa realna ścieżka wdrożenia,
 Kryteria jakościowe w normie jakości OK SENIOR

Krystyna Lewkowicz, Prezes, UTW SGH
Robert Murzynowski, Program OK SENIOR/Prezes, Healthy Ageing
Przedstawiciel Banku Gospodarki Krajowej
Przedstawiciel Związku Banków Polskich
Przedstawiciel Teraz Polska

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Debata 2. Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu
dynamicznych zmian demograficznych
 Polska równych szans w obliczu starzenia się społeczeństwa,
 Założenia do modelu mieszkalnictwa dla seniora w oparciu o skalę (obecną i przyszłą) potrzeb seniorów,
 Kreowanie środowiska przyjaznego osobom starszym, modele mieszkalnictwa dedykowane seniorom, standardy
budownictwa senioralnego,
 Konstrukcyjne i architektoniczne dostosowanie mieszkania do wieku i potrzeb seniora,
 Właściwe dostosowanie mieszkań oraz opieki medycznej i ich wpływ na wydłużenie samodzielności oraz poprawy
jakości życia.
Moderator: Bolesław Meluch
Uczestnicy debaty:
Beata Leszczyńska, Prezes MEDI-system
Dr inż. Jarosław Bułka, Prezes Silvermedia
Agata Miśkowiec, Senior Consultant, PCG Polska
Jarosław Paruzel, Habitat & Prefab Director Poland, Saint-Gobain

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Debata 3. Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych.
 Senior klient – senior konsultant/sprzedawca/usługodawca. Starzenie się rynku pracy nie musi oznaczać katastrofy.
 Sukcesja firm rodzinnych. Raport z badań,
 Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających osoby uprawnione do wcześniejszych świadczeń
emerytalnych. Jak zmotywować do pozostania na rynku pracy po osiągnięcia wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych?
 Zmieniająca się demografia i jej wpływ na kształtowanie modeli społecznych i rynku pracy,
 Ułatwienia w prowadzenia działalności gospodarczej osób w wieku 50+,
 Wymogi prowadzenia rekrutacji, szkolenia i wdrażania kadry przygotowywanej do świadczeń usług opiekuńczych,
i medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 Skąd wziąć i jak zatrzymać dobrego pracownika

Moderator: Robert Gwiazdowski
Barbara Misińska, Prezes, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
Beata Drzazga, Prezes, BetaMed S.A
Paweł Radomski, Dyrektor, Dom z Sercem
Krzysztof Bruski, Prezes, Polskie Centrum Opieki

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

III Kongres Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:
Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Beata Drzazga, Prezes, BetaMed S.A

Wkrótce będzie więcej zdjęć i filmów w tym wpisie, zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *