Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w poniedziałek inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, szef MON Antoni Macierewicz, minister edukacji Anna Zalewska minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak,  szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

– Czekają nas bardzo ważne i powiedziałbym podniosłe lata. Mówię „lata”, bo uznajemy tę symboliczną datę 11 listopada 1918 r., ale przecież Polska nie powstała ot tak 11 listopada 1918 r. w pełnych swoich granicach, w których później istniała do 1939 r. To był proces kształtowania się na powrót tej wolnej, niepodległej II Rzeczpospolitej. W tym procesie miały miejsce różne wydarzenia, wszystkie były ważne dla naszej historii, miały miejsce wielkie zrywy (…). Ich setne rocznice będziemy świętowali w najbliższych latach – powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, cieszy się, że „będziemy czynili to razem”. – Tak jak ci, których fotografie są tu za mną, wielcy Polacy, których nazywamy ojcami niepodległości. Przecież wszyscy wiemy, jak różne mieli poglądy i wiemy, że w sensie światopoglądowym, ideologicznym dzieli ich bardzo wiele. Były to często przepaście. Ale w sprawach najważniejszych dla Rzeczypospolitej, w sprawie jej istnienia, jej niepodległości, suwerenności, w sprawie walki z wrogiem Rzeczypospolitej zawsze potrafili stanąć razem, odrzucając wszelkie podziały – podkreślił Andrzej Duda.

– Dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem na tej sali. Dzisiaj także po tych 100 latach ludzie o różnych poglądach, bardzo różnym często spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to jaka ona powinna być. Ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy jednego – że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna, że powinna być wolna – mówił prezydent.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości.

Komitet będzie też promował w kraju i za granicą „ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez” Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi.

Będzie też wyrażał – na wniosek prezydenta – opinię w sprawach udzielenia patronatu prezydenta nad uroczystościami związanymi z uczczeniem rocznicy.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:
– Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,
– Bogusława Gorskiego – Polska Partia Socjalistyczna,
– Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
– Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych:
– ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
– ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
– muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
– ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
– Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki:
– Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
– Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
– Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
– Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
– Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
– Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
– Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
– Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
– Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
– Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
– Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
– Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
– Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
– Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
– Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
– Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
– Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
– Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,
– Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
– Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
– Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego:
– Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
– Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
– Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
– Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

5) przedstawicieli związków zawodowych:
– Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
– Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
– Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

6) przedstawicieli organizacji kombatanckich:
– Leszka Żukowskiego – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

7) przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:
– Mariolę Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,
– Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
– Krzysztofa Balona – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
– Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
– Rafała Bartka – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
– Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
– Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
– Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
– Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
– ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
– Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
– Jana Józefa Kasprzyka – Związek Piłsudczyków,
– Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
– Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
– Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
– ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
– Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
– Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
– Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
– Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
– Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
– Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
– Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
– Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
– Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
– Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
– Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
– Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *