IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu w poniedziałek, 14 grudnia w Sali Kolumnowej odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Tematem debaty były wyzwania polityki senioralnej na lata 2016-2020. Wydarzenie otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska wicemarszałek Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Kidawa-Błońska
wicemarszałek Sejmu
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Michał Szczerba,
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Krystyna Lewkowicz prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Krystyna Lewkowicz
prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Zwiercan,
przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

dr Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

dr Sylwia Spurek, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

dr Sylwia Spurek, zastępca rzecznika praw obywatelskich IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

dr Sylwia Spurek, zastępca rzecznika praw obywatelskich
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Jakub Banaszek doradca Ministra Zdrowia

Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Krystyna Lewkowicz prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Krystyna Lewkowicz
prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”,
przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

prof. Janusz Szymborski, Rządowa Rada Ludnościowa, wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

prof. Janusz Szymborski, Rządowa Rada Ludnościowa, wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

prof. Janusz Szymborski,
Rządowa Rada Ludnościowa, wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Kwiatkowski,
prezes Najwyższej Izby Kontroli
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Panel dyskusyjny „Kierunki i wyzwania polityki senioralnej na lata 2016-2020”
•prof. Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa

prof. Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

prof. Piotr Błędowski,
wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

•Zuzanna Grabusińska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zuzanna Grabusińska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Zuzanna Grabusińska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

•prof. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie

prof. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

prof. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

•dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, wiceprzewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wiceprzewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Ostrowska,
przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wiceprzewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

•Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

•prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

•dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Moderator dyskusji:
•Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku fot. ŚWIECZAK

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *