Konf.prasowa Prezydenta RP z Prezydent Republiki Chorwacji

Konf.prasowa Prezydenta RP z Prezydent Republiki Chorwacji


Ekscelencjo,
Szanowna Pani Prezydent Chorwacji,
Szanowni Państwo,

przed chwilą zakończyliśmy obrady plenarne II Szczytu Inicjatywy Trójmorza, spotkania dwunastu państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział jedenastu prezydentów, licząc z naszym dostojnym gościem, który brał udział w pierwszej części naszych obrad, z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki panem Donaldem Trumpem. Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani prezydent Chorwacji za to, że byliśmy współgospodarzami, współorganizatorami tego niezwykle ważnego dla nas spotkania.

Ważnego, dlatego że budującego unikalną, a niezwykle potrzebną więź między krajami Europy Środkowej. Krajami, które doskonale rozumieją swoją pozycję, swoją sytuację, także gospodarczą, swoją wzajemną historię, bo większość z nich, poza Austrią, to kraje, które znajdowały się przez dziesiątki lat za żelazną kurtyną i w związku z tym widzą swoje zaległości, które od czasów uzyskania niepodległości czy też pełnej suwerenności, a później od czasu wejścia do Unii Europejskiej, do tej wielkiej europejskiej wspólnoty, systematycznie nadrabiają.

Ale proszę Państwa, chcemy się bardzo mocno właśnie nad tym nadrabianiem skupić, dlatego głównym naszym przedmiotem zainteresowania jest rozwój infrastruktury i rozwój bezpieczeństwa, budowanie bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy, a w efekcie także w Unii Europejskiej. Zadanie bardzo ważne, zadanie, które zmierza do tego, aby uspójnić nas z Europą Zachodnią, aby w jeszcze doskonalszym stopniu nas z Europą Zachodnią połączyć, aby wyrównać poziom rozwoju właśnie w tych dziedzinach infrastruktury komunikacyjnej, drogowej, kolejowej, ale także infrastruktury telekomunikacyjnej i właśnie energetycznej z Europą Zachodnią, tam, gdzie ten rozwój od końca drugiej wojny światowej przebiegał w sposób spokojny, w sposób niezakłócony, zgodnie ze wszystkimi trendami i prawidłami gospodarki rynkowej, społecznej gospodarki rynkowej, co chcę bardzo mocno podkreślić.

Chcemy to nadrobić i dlatego jesteśmy gotowi współdziałać. Uważamy, że jako prezydenci tworzymy taki parasol nad tą wielką inicjatywą. Chcemy zachęcać do udziału w niej rządy naszych państw, chcemy zachęcać do udziału w niej samorządy, ale przede wszystkim chcemy zachęcać do udziału w niej biznes, dlatego dzisiaj podjęliśmy wspólną deklarację, która pokazuje przyszłość naszego działania, pokazuje nasze cele i zamiary, zdecydowaliśmy, że powołamy forum biznesowe państw Trójmorza.

Zdecydowaliśmy również o tym, że spotkają się nasi doradcy ds. zagranicznych po to, żeby ustalać przyszłe kierunki działania, ale przede wszystkim dzisiaj pan prezydent Rumunii, pan Klaus Iohannis, zaproponował, aby przyszły, czyli III szczyt Trójmorza, odbył się w Bukareszcie, aby on był jego głównym organizatorem. Przyjęliśmy tę propozycję z radością i mamy nadzieję, że pracując cały rok, będziemy mogli też podsumować za rok w Bukareszcie to, co udało nam się zrobić, to, co udało nam się zdziałać, to, co też udało nam się stworzyć.

Mamy nadzieję, że w międzyczasie będą zawierane już konkretne umowy na dalsze konkretne inwestycje, poza tymi, które już są realizowane.

Pani Prezydent, ja jeszcze raz z całego serca dziękuję za tę wspólną pracę, za wspólną organizację i cieszę się , że działając wspólnie, doprowadziliśmy do tego, że ten szczyt tak świetnie się odbył i kończy się takim sukcesem.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *