Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”

W Senacie 25 listopada 2016 r. po ponadrocznym obowiązywaniu ustawy o petycjach dyskutowano o skuteczności i użyteczności składania i rozpatrywania petycji. Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki zapytania, propozycje zmian”, zorganizowana przez Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych, zakończyła ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną PETYCJA – TWOJE PRAWO, prowadzoną przez Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Michał Seweryński,
przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Otwierając konferencję, wicemarszałek Adam Bielan przypomniał, że ustawa o petycjach, która obowiązuje od 2015 r., została uchwalona z inicjatywy Senatu. Podkreślił, że Izbajuż od ponad 7 lat rozpatruje petycje. Zadanie to zostało powierzone Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która w tym czasie pracowała nad 186 petycjami. Zdaniem wicemarszałka dla obywateli petycje stanowią ważne prawo, z którego korzystają. Świadczy o tym trzykrotny wzrost liczby składanych do Senatu petycji po wejściu w życie ustawy o petycjach.

wicemarszałek Adam Bielan Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

wicemarszałek Adam Bielan
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że jego biuro nie tylko monitoruje stosowanie ustawy, ale także jest adresatem petycji. Poinformował, że w 2016 r. do jego biura wpłynęło 100 petycji. Część z nich została skierowana do odpowiednich urzędów. W ramach monitoringu podjęto zaś interwencje w sprawie składania petycji do Sejmu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w sprawie propozycji ministerstwa rozwoju, aby petycja była opatrzona kwalifikowanym podpisem. Rzecznik praw obywatelskich wskazał też na potrzebę propagowania nie tylko prawa do petycji, ale także do informacji publicznej.

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

dr Adam Bodnar Rzecznik praw obywatelskich Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

dr Adam Bodnar
Rzecznik praw obywatelskich
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Beata Łaciak, członkini zarządu Instytutu Spraw Publicznych Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Beata Łaciak,
członkini zarządu Instytutu Spraw Publicznych
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Danuta Antoszkiewicz
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Najważniejsze wyniki monitoringu stosowania ustawy o petycjach – dobre i złe przykłady, wątpliwości, wnioski
Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Izabela Przybysz
ekspert Instytut Spraw Publicznych
Tomasz Schimanek,
ekspert Instytutu Spraw Publicznych
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Jan Rulewski, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Jan Rulewski,
wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji,
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Katarzyna Batko-Tołuć
Wiceprezes, Dyr. Programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Bartłomiej Świerczewski,
dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Bartłomiej Świerczewski, Izabela Przybysz Tomasz Schimanek, Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Bartłomiej Świerczewski,
Izabela Przybysz
Tomasz Schimanek,
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Łukasz Mikołajczyk, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Łukasz Mikołajczyk,
Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Łukasz Mikołajczyk, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Łukasz Mikołajczyk,
Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Łukasz Mikołajczyk, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Łukasz Mikołajczyk,
Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

dr Jarosław Zbieranek
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Katarzyna Batko-Tołuć
Wiceprezes, Dyr. Programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog
dr Jarosław Zbieranek
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

dr Krystyna Krzekotowska
Uczelnia Łazarskiego
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

dr Krystyna Krzekotowska
Uczelnia Łazarskiego
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

dr Krystyna Krzekotowska
Uczelnia Łazarskiego
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Bogdan Borusewicz Wicemarszałek Senatu RP Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Bogdan Borusewicz
Wicemarszałek Senatu RP
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

dr Ewa Wierzbowska Prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej im Jerzego Tetera Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

dr Ewa Wierzbowska
Prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej im Jerzego Tetera
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Romuald Szewczuk Przedstawiciel Pani Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Romuald Szewczuk
Przedstawiciel Pani Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Wywiad z Senatorem Prof. Michałem Seweryńskim

Senator Jan Rulewski, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach” fot. ŚWIECZAK

Senator Jan Rulewski,
wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji,
Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach”
fot. ŚWIECZAK

Wywiad z senatorem Janem Rulewskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *