Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016

9-10 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się 24. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER ,
wydarzenia poświęconego najnowszym trendom obowiązującym na rynku oraz aktualnym
problemom i wyzwaniom, z którymi boryka się sektor energetyczny. W Konferencji uczestniczyło
ponad 570 gości, a wśród nich prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych,
przedstawiciele administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki
oraz członkowie izb gospodarczych.
Gośćmi Honorowymi wydarzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz
Tobiszowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Tematyka pierwszego dnia Konferencji skupiona była wokół diagnozy stanu polskiej gospodarki,
polityki przemysłowej oraz priorytetów i uwarunkowań jej rozwoju, a także energetyki w procesie
unowocześniania. Podjęto również dyskusję na temat strategii rozwoju polskiej gospodarki oraz
rynku energii elektrycznej. Ważnym punktem wydarzenia była debata o strukturze wytwarzania
energii elektrycznej, podczas której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki miks energetyczny
zdeterminuje polityka energetyczna. W dyskusjach udział wzięli m.in. Andrzej Piotrowski –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, TAURON
Polska Energia, Dariusz Kaśków- Prezes Zarządu, Energa, Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Jarosław
Broda – Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia, Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, PSE Polskie
Sieci Elektroenergetyczne.
Drugi dzień Konferencji otworzyła dyskusja na temat bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski,
unijnego pakietu zimowego oraz przyszłości rynku gazu i paliw. Podjęto również debatę o polskim
pomyśle na nowoczesną energetykę, której głównym zagadnieniem była problematyka
elektromobilności. Dyskusja kończąca drugi dzień skupiła się wokół rynku energii elektrycznej i
rynku gazu oraz nowych zjawisk i tendencji rynkowych w ocenie klientów i dostawców. Wśród
Prelegentów drugiego dnia byli m.in. Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii,
Mariusz Orion Jędrysek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sekretarz Stanu,
Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska, Marek Woszczyk – Dyrektor Generalny, PGNiG
Upstream International, Janusz Moroz – Członek Zarządu ds. Handlu, innogy Polska, Dorota
Karczewska – Wiceprezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Edward Słoma –
Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii.
Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 24. edycji stawia sobie za cel mówienie o najbardziej
aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy
kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty
branży. Organizowana przez MM Conferences SA Konferencja to niezmiernie efektywna i neutralna
platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w
naszym kraju.

Debata Inauguracyjna

Nowoczesna gospodarka, nowoczesna energetyka, nowoczesna polityka przemysłowa

Diagnoza stanu polskiej gospodarki – możliwe i pożądane kierunki ekspansji
Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne
Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych
Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje
Rynek kapitałowy
Moderator:
Arkadiusz Pędzich, Partner Zarządzający CEE, Allen & Overy

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce
Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa
Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Andrzej Piotrowski,
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Strategia rozwoju polskiej gospodarki. Debata Oksfordzka

Cele strategii i jej zakres przedmiotowy – realne i deklaratywne szanse na realizację planu reindustrializacji Polski
Państwo i rynek – kreatorami zmian. Ile państwa, ile rynku? Jakie państwo, jaki rynek?
Źródła finansowania rozwoju – kapitał polski czy zagraniczny?
Mobilizacja wewnętrznych/krajowych czynników rozwoju – czy i ile jest miejsca na kapitał prywatny w polskim przemyśle, w szczególności w energetyce?
Innowacje rzeczywistym czynnikiem sprawczym rozwoju czy nadal tylko nostalgiczną tęsknotą?
Moderator:
Agnieszka Łakoma, Dziennikarz

Paneliści:
Agnieszka Falkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju
Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu, PGE
Piotr Olendski, Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska
Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Doradca Zarządu PwC
Kamil Andrzej Zbijewski, Senior Vice President, GE – Global Growth & Operations Commercial & Project Financing, Poland & Baltics

Rynek energii elektrycznej w Polsce – wzmacnianie konkurencyjności czy powrót do monopolu?

Rynek mocy – założenia systemu, finansowanie, skutki dla sektora i odbiorców energii
Funkcjonowanie polskiej elektroenergetyki – fotografia sektora: uwarunkowania własnościowo-organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, zasobowe, przestrzenne i regulacyjne
Bezpieczeństwo dostaw energii versus mechanizmy rynkowe konkurencyjności i alokacji kapitału
Mechanizmy wsparcia i pomoc publiczna w elektroenergetyce

Wprowadzenie do dyskusji:
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii

Moderator:
Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC

Paneliści:
Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Przemysław Piesiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Energa
Sławomir Zawada, Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Struktura wytwarzania energii elektrycznej – jaki miks energetyczny zdeterminuje polityka energetyczna?

Założenia polityki energetycznej i jej priorytety
Wykorzystanie rodzimych paliw pierwotnych – co z polskim węglem: kamiennym i brunatnym?
Energetyka konwencjonalna versus niekonwencjonalna. Ile substytucji a ile komplementarności?
Elektrownie jądrowe w Polsce. Konieczność czy quasi nowoczesność? Podstawa bezpieczeństwa energetycznego czy niefrasobliwa rozrzutność finansowa?
Na jakie OZE stawiamy? Farmy offshore – przyszłością energetyki wiatrowej w Polsce?
Optymalny kształt sektora w świetle posiadanych zasobów naturalnych, finansowych i ludzkich oraz obecnych i przyszłych regulacji

Prezentacja wprowadzająca: Perspektywy krajowej elektroenergetyki w horyzoncie do 2035 roku
Stanisław Okrasa, Prezes Zarządu, Agencja Rynku Energii

Moderator:
Piotr Maciążek, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Paneliści:
Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego, Allen & Overy
Dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Stanisław Okrasa, Prezes Zarządu, Agencja Rynku Energii
Stefan Pacyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Enea Wytwarzanie
Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Roman Targosz, Europejski Instytut Miedzi

Dzień drugi

Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu Ministerstwo Energii

Mariusz Jędrusiak

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016 fot. ŚWIECZAK

Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2016
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:
Dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *