Konferencja Innowacyjna Gmina

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis
Dr inż Monika Kotynia, Dyrektor Pionu Woda, Arcadis

Ekologiczne rozwiązania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Warszawy.
Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy

Od rewitalizacji do zrównoważonego rozwoju. Greenersites Międzynarodowy projekt Interreg CENTRAL EUROPE.
Agnieszka Zdanowicz, Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności, ARMSA

Konferencja Innowacyjna Gmina
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja Innowacyjna Gmina
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja Innowacyjna Gmina
Fot. ŚWIECZAK

Panel dyskusyjny: Problemy polskich miast na drodze do zrównoważonego rozwoju. Jak przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii można zmienić nasze miasta? Czy polskie miasta mają szansę być zrównoważone?
Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska

Paneliści:
– Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy;
– Krzysztof Kutek, Kierownik Zespołu Wodnego w Krakowie, Arcadis;
– Marzena Kędra, Zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji ds. rewitalizacji, UM Radom;
– Grzegorz Mośka, Business Development Manager, CEZ ESCO Polska;
– Antonina Kaniszewska, Kierownik projektów ds. gospodarki niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA.

Kompleksowe rozwiązania energetyczne w formule ESCO.
Krzysztof Ławrywjaniec, Business Development Manager, CEZ ESCO Polska

Zrównoważona mobilność – Raport.
Raport Sustainable Cities Mobility Index porównuje 100 miast z całego świata pod względem zrównoważonego transportu miejskiego. Transport największym wyzwaniem aglomeracji na świecie.
Sławomir Dziewit, Kierownik Techniczny Zespołu Drogowego, Arcadis;
Daniel Rutkowski, Arcadis.

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście stołecznym Warszawa
Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA

Możliwości dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach w związku z rozwojem elektromobilności w kontekście najnowszych zmian ustawowych.
Maciej Lewicki, Radca Prawny, Kancelaria SK&S Legal

Panel dyskusyjny: Jak ograniczyć zużycie energii w gminie? W jakim kierunku powinien zmierzać transport w gminach?
Moderator: Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PIME

Paneliści:

– Maciej Lewicki, Radca Prawny, Kancelaria SK&S Legal;
– Katarzyna Kobiela, Arcadis;
– Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA;
– Miłosz Franaszek, Prezes Zarządu TECHGARDEN (Kierownik Projektu Vozilla Wrocław);
– Witold Rzewuski, Dyrektor ds. Inwestycyjnych, Wento.

BLOK III: Realizacja inwestycji w gminach w ramach projektów PPP

Modernizacja energetyczna infrastruktury komunalnej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j.

Hybrydowe PPP z punktu widzenia partnera prywatnego.
Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Zakończenie i ocena projektu.
Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA

Panel dyskusyjny: Rola projektów PPP w finansowaniu inwestycji.
Moderator: dr Jakub Pawelec, Kancelaria Mazurek i Partnerzy

Paneliści:
– Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
– Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska;
– Dr Rafał Cieślak, Kancelaria Cieślak&Kordasiewicz;
– Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopot;
– Grzegorz Mośka, Business Development Manager, CEZ ESCO Polska,
– Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA.

Wywiady:

Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *